Vědec

Student

Zájemce o spolupráci

Veřejnost a média

Výzkumné projekty
Konference
Přednášky
Vědecké výstupy
Vědecké společnosti
Vydavatelská činnost
Knihovna
Strategie AV21
Témata pro studenty
Vzdělávání
Otevřená věda III
Medailonky stážistů
Dny otevřených dveří
Konference
Přednášky
Knihovna
Spolupráce s průmyslem
Spolupráce s veřejným sektorem
Vyhlášená výběrová řízení
Prezentační filmy
Kde nás najdete
Telefonní seznam
Strategie AV21
Tiskové zprávy
Ústav v médiích
Popularizace vědy
Dny otevřených dveří
Ocenění | Výroční zprávy
Prezentační filmy
Knihovna pro věřejnost
KontaktFacebook | YouTube | RSS
Ústav termomechaniky je vědeckovýzkumnou institucí Akademie věd České republiky (Oblast věd o neživé přírodě > Sekce aplikované fyziky). Hlavní náplní činnosti ústavu je mezioborový základní výzkum v těchto oblastech: dynamika tekutin, termodynamika, dynamika mechanických systémů, mechanika tuhých těles, interakce tekutin a tuhých těles, aerodynamika životního prostředí, biomechanika, mechatronika, elektrofyzika, elektrické stroje, pohony a elektronika a diagnostika materiálů.

Ústav termomechaniky je koordinátorem výzkumného programu Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21.
Strategie AV21 logo HYTEP  logo ECPE  logo CSM  logo IAPWS  logo Ercoftac logo IFTOMM

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na koupi majetku


Image1.jpg

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na určení osoby, která bude mít právo na uzavření smlouvy na koupi majetku zapsaného na LV č.724 v k.ú. Nučice u Rudné, obec Nučice, okres Praha Západ. Konkrétně jde o prodej parcel: parc.č.1156/2 o výměře 1248 m2, st. parc. č. 652 o výměře 269 m2, jejíž součástí je budova č.p. 415 (bývalá trafostanice) (dále jen „Nemovitosti“). Nabídky na koupi majetku musí být doručeny poštou anebo osobně do sídla Vyhlašovatele do 11. 3. 2020 do 14 hodin. Nabídka musí být doručena v neprůhledné obálce označené velkým nápisem „nabídka na koupi Nemovitostí Nučice u Rudné, neotvírat“.  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2020

Konference - Praha, 3.–4. března 2020

Cílem kolokvia je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, biomechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:  »»» 


ceskavedadosveta.cz, 5. 12. 2019, České umělé hlasivky zatím nepromluvily


Před třemi lety svitla pacientům po laryngektomii naděje na kvalitnější hlasivkovou náhradu. Řešitelský tým složený ze čtyř nezávislých institucí, Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Fakulty strojní ČVUT, Ústavu termomechaniky AV ČR a 1. lékařské fakultě UK v Praze objevil způsob individuální hlasivkové náhrady. Tým byl oceněn Cenou předsedy Grantové agentury České republiky. Cena na další vývoj náhrady však ale nestačila, vědci proto hledají vhodného sponzora.  »»» 

Lidové noviny, 9. 11. 2019, Jak vyhnat zplodiny z města


Model Staroměstského náměstí v měřítku 1 : 270 posloužil k simulovanému útoku teroristů.
Vědci z Aerodynamické laboratoře Ústavu termomechaniky AV ČR si na modelu hlavního města vyzkoušeli útok sarinem v centru Prahy. Výsledky získané při tomto experimentu by při reálném ohrožení mohly zachránit lidské životy.

Poznatky základního výzkumu Laboratoře aerodynamiky prostředí vědci prezentovali  také na mezinárodním stavebním veletrhu ForArch v Praze.  »»» 

Špičkový výzkum je ve veřejném zájmu


Logo_Strategie_V1.jpg

Akademie věd ČR uspořádala v pondělí 4. listopadu 2019 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konferenci, na níž představila vybrané aktivity a výzkumné výsledky v rámci Strategie AV 21. Cílem konference s názvem Špičkový výzkum ve veřejném zájmu bylo upozornit na témata, v nichž akademici mohou poskytnout politikům expertizu pro rozhodování a široké veřejnosti celou řadu užitečných informací.  »»» 

Cenu IAPWS Helmholtz Award si z kanadského Banffu přivezl Ing. Václav Vinš, Ph.D.


Vins-IAPWS.jpg

Dne 2. října 2019 obdržel Ing. Václav Vinš, Ph.D. na IAPWS Symposiu “Chemistry and Mass Transport for Steam Generation” pořádaném v rámci výročního zasedání Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS) v kanadském Banffu cenu IAPWS Helmholtz Award. Ocenění bylo dr. Vinšovi uděleno za úspěchy ve výzkumu termofyzikálních vlastností vody a vodných směsí, zejména pak povrchového napětí metastabilní podchlazené vody a fázových rovnováh s hydráty plynů.  »»» 

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (12., 14. a 16. listopadu 2019)


banner_mail.jpg

Vážení příznivci vědy a techniky, zveme vás srdečně v rámci 19. ročníku Týdne vědy a techniky do Ústavu termomechaniky AV ČR na Dny otevřených dveří.
Konat se budou v druhém listopadovém týdnu. V Praze a v Plzni ve čtvrtek 14. listopadu, v Novém Kníně v úterý 12. a v sobotu 16. listopadu.
Připravili jsme si pro vás prohlídku laboratoří, experimenty a zajímavá témata týkající se nejnovějších trendů aplikované fyziky.
Budeme se těšit na vaši návštěvu!  »»» 

Spolupráce Ústavu termomechaniky s Bohemian Technologies Group


Takzvaná nedestruktivní defektoskopie je schopna detekovat závady v různých typech materiálů bez nutnosti jejich narušení kvůli průzkumu.
Cílem společného výzkumu společnosti Bohemian Technologies Group a Ústavu termomechaniky AV ČR bylo potvrzení efektivní funkce technologie News, která dokáže například odhalit praskliny v zaizolovaných parovodech, do země zapuštěných potrubích, prozkoumat stav betonových hrází přehrad, odhalit vadu i rozměrných slitinových odlitků, kolejnic apod.  »»» 

avcr.cz, Nový pomník na pražském Ládví připomíná fyzika Václava Dolejška


Dolejsek-stezen_09.jpg

Téměř sedm metrů vysoký stěžeň s pohyblivými skružemi ozvláštňuje nově upravený park uprostřed areálu ústavů Akademie věd ČR na Mazance. Pomník akademického sochaře Františka Svátka odkazuje na českého fyzika a aktivního účastníka protinacistického odboje Václava Dolejška. Ve čtvrtek 27. června jej slavnostně odhalila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová spolu s Dolejškovou dcerou Věrou Hauptfeld-Dolejsek, starostou Prahy 8 Ondřejem Grosem a ředitelem Ústavu termomechaniky AV ČR Jiřím Pleškem.  »»» 

info-lifestyle.cz, Pokroky ve výzkumu v zájmu energetiky a životního prostředí


Ing. Jiří Plešek, CSc., ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR, se zamýšlí nad budoucností fotovoltaiky a představuje nejnovější výsledky Ústavu termomechaniky v oblasti účinnějšího způsobu přeměny energie a výzkumu šíření znečištění v ovzduší.

Celý rozhovor zde


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS