10. symposium o elektrických strojích, pohonech a výkonové elektronice

Konference
Hannover, 9. - 11. říjen 2012

10. symposium o elektrických strojích, pohonech a výkonové elektronice se konalo ve dnech 9. a 10. října 2012 v Hannoveru v Německu. Cílem symposia je umožnit setkávání odborníků a vědeckých pracovníků z oblasti elektrických strojů, pohonů a výkonové elektroniky a podpořit vzájemnou výměnu zkušeností a poznatků z těchto oborů. Symposium je organizováno Ústavem termomechaniky AV ČR, v.v.i. a Institut für Antriebssysteme und Leistungselektronik, Leibniz-Universität, Hannover. Po odborné části symposia následovala exkurze do závodu firmy Enercon na výrobu větrných elektráren.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS