8. symposium Elektrické stroje a pohonné systémy, výkonová elektronika a řizení pohonů

Konference
Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 30. září – 1. říjen 2008
Stránka konference: www.it.cas.cz/emd08/

Pořadatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Spolupořadatel: Institut für Antriebssysteme und Leistungselekronik, Leibniz-Universität Hannover
Garant: Ing. Jiří Bendl, DrSc., Dr.h.c.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS