Aktuální problémy mechaniky tekutin 2013

Konference
13 - 15 únor, 2013, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Praha
Stránka konference: Topical Problems of Fluid Mechanics 2013

Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.

 

Zaměření konference

Konference je zaměřena na problematiku mechaniky tekutin. Jsou vítány příspěvky zabývající se experimentálním, numerickým a teoretickým řešením problémů mechaniky tekutin. Dále jsou předmětem zájmu příspěvky pojednávající o nových metematických nebo experimentálních přístupech k řešení problémů proudění tekutin.

Další podrbnosti naleznete na webové stránce konference


Oceníme pokud o tomto odborném setkání informujete své kolegy.


Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. ČVUT,  Fakulta strojní, Ústav technické matematiky MIO Université du Sud Toulon Var - AMU - CNRS - IRD České pilotní centrum ERCOFTAC


Organizátoři:

Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D. (CTU, ERCOFTAC)
Prof. Ph. Fraunié (LSEET/CNRS Toulon)
Ing. D. Šimurda, Ph.D. (IT CAS CZ, v.v.i.)

Kontaktní osoba: Lucie Milerová


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS