Aktuální problémy mechaniky tekutin 2016

Konference
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., 10. února - 12. února, 2016
Stránka konference: Topical Problems of Fluid Mechanics

Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 

Zaměření konference

Konference je zaměřena na problematiku mechaniky tekutin. Jsou vítány příspěvky zabývající se experimentálním, numerickým a teoretickým řešením problémů mechaniky tekutin. Dále jsou předmětem zájmu příspěvky pojednávající o nových metematických nebo experimentálních přístupech k řešení problémů proudění tekutin.

Program konference je k dispozici zde: Program

Další podrbnosti naleznete na webové stránce konference

 

 
Oceníme, pokud o tomto odborném setkání informujete své kolegy.

 

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
ČVUT, Fakulta strojní, Ústav technické matematiky MIO Université de Toulon - AMU - CNRS - IRD České pilotní centrum ERCOFTAC
 

Organizátoři:
Ing. Tomáš Bodnár, Ph.D. (ČVUT, ERCOFTAC)
Prof. Ph. Fraunié (LSEET/CNRS Toulon)
Ing. David Šimurda, Ph.D. (ÚT AV ČR, v.v.i.)

Kontakt: Lucie Milerová


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS