foto

Ing. Pavel Antoš, Ph.D.

Telefon +420 266 052 031 E-mail antos@it.cas.cz Místnost M2517 Oddělení Oddělení D 1 – Dynamika tekutin Odborné zaměření Smykové vrstvy, neizotermická turbulence, experimentální anemometrické metody se žhavenými čidly
Životopis
Vzdělání
Ph.D. -   Fakulta strojní ČVUT v Praze, obor Aplikovaná mechanika
Ing.    -   Fakulta strojní ČVUT v Praze, obor Dynamika tekutin a energetika

Zaměstnání
2005-             Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
2003–2005   Fakulta strojní ČVUT v Praze

Zahraniční pobyt
2002-2003   von Karman Institute for Fluid Dynamics, Belgie
(VKI Diploma Course in Fluid Dynamics, obor Turbomachinery and Propulsion) (9 měsíců)
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Projekty
2012-2016 GAP101/12/1271Vliv složitých okrajových podmínek na přechod do turbulence
2010-2012 GPP101/10/P556Interakce volného turbulentního proudění s polem teploty generovaným řadou rovnoběžných žhavených vláken

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS