foto

RNDr. Klára Jurčáková, Ph.D.

Telefon +420 266 053 009 E-mail jurcakova@it.cas.cz Místnost M2401a Oddělení Oddělení D 1 – Dynamika tekutin Odborné zaměření Fyzikální a matematické modelování mezní vrstvy atmosféry; Experimentální metody v mechanice tekutin; Programování a statistické metody zpracování časových řad; Znečištění ovzduší, risk management; Meteorologie a klimatologie.
Životopis
rozená Bezpalcová

Vzdělání:
  • Ph.D. (2007) Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra meteorologie a ochrany prostředí: Fyzikální modelování proudění a difúze v městské zástavbě
  • RNDr. (2004) Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra meteorologie a ochrany prostředí
  • Mgr. (2002) Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra meteorologie a ochrany prostředí: Odhad rozložení koncentrací od liniového zdroje v kaňonu ulice metodou fyzikálního modelování
Zaměstnání:
  • 2001- : výzkumná pracovnice, Oddělení dynamiky tekutin, Laboratoř aerodynamiky prostředí, Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky (2007-2013 vedoucí oddělení aerodynamiky prostředí)
  • 2003 – 2004: odborná asistentka, Ústav technické matematiky, Strojní fakulta, České vysoké učení technické, Praha
Vědecké stáže:
  • 1, 1, 13 měsíců (2001, 2003, 2004-2005) Meteorologický institut, Univerzita Hamburk, Německo
  • 20 měsíců (2007-2008) Polytechnická universita v Tokiu, Japonsko
Ocenění vědeckou komunitou:     
  • Podpůrný grant EUROSAP (2005)
  • Postdoktorandský grant Japan Society for Promotion in Science (2007)
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Projekty
2018-2020 GA18-09539SVelké struktury v mezních vrstvách nad komplexními povrchy při vysokých Reynoldsových číslech
2009-2009 SÚRModelování šíření substituentů otravných látek

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS