Částice v proudění tekutin - Letní škola a workshop

Konference
Praha, 25. - 31. srpna 2014
Stránka konference: Prague-Sum 2014

Cílem této letní školy je představit ucelenou sérii přednášek týkajících se rozličných aspektů spojených s částicemi v proudících tekutinách. Důraz bude kladen na matematická, numerická a experimentální témata vycházející z industriálních, environmentálních a biomedicínských aplikací. Letní škola je připravena především pro postgraduální studenty, mladé vědce a další zainteresované specialisty. Kromě kursů letní školy bude program obsahovat i jednodenní workshop (ve středu 27. srpna) věnovaný kratším, pokročilejším přednáškám prezentovaným zúčastněnými odborníky.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS