Česko-izraelský seminář Dynamic Behavior of Materials

Konference
11.–12. května 2017, Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškova 5, 182 00 Praha

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. pořádá ve dnech 11. a 12. května 2017 (klub UT) česko-izraelský seminář Dynamic Behavior of Materials. Podrobný program semináře je uveden níže. 
Akce je financována z prostředků Akademie věd České republiky a podporována Centrem pro výzkum nelineárního dynamického chování pokročilých materiálů ve strojírenství (CeNDYNMAT)

Kontaktní osoba: Ing. Radek Kolman, Ph.D.

 

Program ve čtvrtek 11. května 2017


9:15–9:25 Zahájení
9:25–9:45 J. Plešek: Introduction of the Institute of Thermomechanics, The Czech Academy of Sciences
9:45-10:30  E. Zaretsky: Introduction of the Department of Mechanical Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Lecture on Impact test studies of microscopic processes in solids
10:30–10:45 Přestávka s občerstvením
10:45–11:30 D. Gabriel: Introduction of the Department Impact and Waves in solids, Lecture on Computational modelling of contact-impact problems in the finite element method
11:30–11:45 Přestávka s občerstvením
11:45–12:30 O. Sadot: On the interaction of shock wave with porous media and Studying the dynamic failure of concrete under tension using Split Hopkinson Bars
12:30–14:00 Oběd
14:00–14:45 J. Buchar a J. Trnka: Response of rods of brittle materials to longitudinal impact, theory and experiment
15:00 Exkurze do experimentálních laboratoří Ústavu termomechaniky AV ČR

 

Program v pátek 12. května 2017


9:00–9:45 G. Ziskind: Macro-modelling of mechanical and thermal effects in solidification
9:45–10:00  Přestávka s občerstvením
10:00–10:45 M. Landa: Introduction of the Department Ultrasonic Methods, Lecture on Quantitative characterization of advanced materials by laser-ultrasonic methods
10:45–11:00 Přestávka s občerstvením
11:00–11:45 B. Bar-On: Measuring the viscoelastic characteristics of a single interface in bio-composite materials via micro-cantilever vibrations
11:45–13:30 Oběd
13:30–14:15 Z. Převorovský: Introduction of the Laboratory of Non-Destructive Testing, Lecture on Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy and Time Reversal Signal Processing in Material Diagnostics
14:15 Závěr a exkurze do experimentálních laboratoří Ústavu termomechaniky AV ČR


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS