Český rozhlas 3 - Vltava, 26. 11. 2012, Pozoruhodné letové vlastnosti vážky

Dlouholeté studium proudění stlačitelných tekutin, včetně vírů, které vznikají při proudění ve strojích nebo při obtékání křídel, pomohlo Ing. Rudolfovi Dvořákovi, DrSc. pochopit mechanismus letu ptáků i hmyzu.
S dr. Rudolfem Dvořákem z Ústavu termomechaniky AV ČR si o výzkumu letu vážky povídá Jana Olivová.

Přehrát rozhovor


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS