foto

doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc.

Telefon +420 266 053 146 E-mail chomat@it.cas.cz Místnost M2409 Oddělení Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika Funkce zástupce ředitele ústavu, vedoucí oddělení D6 Odborné zaměření Elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika.
Životopis
VZDĚLÁNÍ
 • 1994: CSc. - Elektrické stroje a přístroje, Ústav pro elektrotechniku, Akademie věd České republiky, Praha
 • 1988: Ing. - Elektroenergetika, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Praha
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
 • 2006 - dosud: Ústav termomechaniky, Akademie věd České republiky, Praha
 • 2003 - dosud: Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Praha
 • 1988 - 2005: Ústav pro elektrotechniku, Akademie věd České republiky, Praha
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
 • 1999 - 2000: University of Wisconsin – Madison, USA (1 rok)
 • 1996: Oxford University, Velká Británie (1 měsíc)
 • 1996: Institut für Elektrische Maschinen und Antriebe, Universität Hannover, Německo (1 měsíc)
DALŠÍ INFORMACE
 • Člen (senior member) IEEE
 • Člen (member) IET
 • CEng. - autorizovaný inženýr (Engineering Council, Velká Británie)
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Vybrané publikace
 • J. Klíma, M. Chomát, L. Schreier, "Analytical Closed-Form Investigation of PWM Inverter Induction-Motor Drive Performance Under DC-Bus Voltage Pulsation," IET Electric Power Applications, vol. 2, no. 6, 2008, str. 341 – 352.
 • M. Chomát, L. Schreier, "Control Method for DC-Link Voltage Ripple Cancellation in Voltage Source Inverter under Unbalanced Three-Phase Voltage Supply," IEE Proceedings on Electric Power Applications, vol. 152, no. 3, 2005, str. 494 – 500.
 • J. Bendl, M. Chomát, L. Schreier, "Independent Control of Positive- and Negative-Sequence Current Components in a Doubly Fed Machine," European Transactions on Electrical Power, vol. 15, no. 3, 2005, str. 191 – 202.
 • M. Chomát, T. A. Lipo, "Adjustable-Speed Single-Phase IM Drive with Reduced Number of Switches," IEEE Trans. on Industry Applications, vol. 39, no. 3, 2003, str. 819 – 825.
 • I. Doležel, M. Chomát, L. Schreier, "Method of Determining Input Parameters for Basic Equations of Synchronous Reluctance Machine," COMPEL - International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, vol. 19, no. 2, 2000, str. 411 – 419.
Projekty
2017-2017 ISR 17-14návštěva Yuval Beck
2017-2017 ISR 17-15krátkodobý pobyt v Izraeli Martin Čerčan
2016-2018 GA16-07795SAnalýza systémů s asynchronními stroji s kombinovaným vinutím hvězda-trojúhelník se zaměřením na zlepšení vlastností a účinnosti konverze energie
2013-2015 GA13-35370SPokročilé metody řízení pohonů s vícefázovými elektrickými stroji
2009-2011 GA102/09/1273Vliv změn napětí ve stejnosměrném meziobvodu napěťového měniče na chod elektrického pohonu
2006-2008 GA102/06/0215Řízení systémů elektromechanické konverze energie za nestandardních pracovních podmínek
Výuka
Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické, Praha

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS