ČT24, PORT, 10. 3. 2010, Systém šetřící miliony při plánovaných odstávkách elektráren

Mimořádnou metodu pro bezdotykové vyšetřování složitých strojních systémů vyvinul výzkumný tým vedený Ing. Pavlem Procházkou, CSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR. Umožní v předstihu plánovat opravy turbin elektráren během pravidelných odstávek. Vhodným plánem je pak možné opravy urychlit, a tím docílit mnohamiliónových úspor.

Více v archivu pořadu PORT


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS