Cyklus přednášek Vnitřní aerodynamika při vysokých rychlostech

Přednáška
Prednášející: Prof. Ing. P. Šafařík, CSc
Datum: 23. října 2012 a poté každé úterý (celkem 16 přednášek)
Místo: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost ředitele

V zimním semestru školního roku 2012-2013 se uskuteční v Ústavu termomechaniky AVČR v. v. i. cyklus přednášek, které se vztahují k oborovému předmětu doktorského studia s názvem Vnitřní aerodynamika při vysokých rychlostech.

Přednášky se budou konat vždy v úterý od 9:00 hod. v některé ze zasedacích síní ústavu. První lekce se koná 23. října 2012 v zasedací síni ředitele ústavu v prvním patře. Přednášejícím bude prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. K účasti na přednáškách jsou upřímně zváni nejen studenti doktorského studia, ale též ostatní zájemci – ti kteří „mají rádi aerodynamiku nebo by ji chtěli mít rádi“.

Osnova přednášek:
Termofyzikální vlastnosti plynů a par
Proudění plynů a jevy při proudění stlačitelné tekutiny
Transsonické a proudění
Aerodynamické ucpání
Rázové vlny v transsonickém a supersonickém proudovém poli
Průtok plynů v kanálech
Odtržení proudu
Transsonická nestabilita
Rovinné proudění stlačitelných tekutin
Šíření spojitých poruch v plynech
Výtoky plynů a par
Vírové struktury v proudovém poli
Obtékání odtokových hran
Proudění plynů a par v lopatkových mřížích
Metoda redukce dat
Modelování a podobnost při proudění stlačitelné tekutiny

Těšíme se na vaši účast.

Bližší informace: Lucie Milerová


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS