Oddělení D 1 – Dynamika tekutin

Teoretický a experimentální základní výzkum v oblasti dynamiky tekutin, zejména vnitřní aerodynamiky, přechodového a turbulentního smykového proudění, dále pak výpočetní dynamika tekutin (CFD) a některé aspekty vnější aerodynamiky a aerodynamiky životního prostředí, zejména studium procesů při atmosférickém proudění, procesů v atmosférické mezní vrstvě, disperzi v atmosféře a studium problémů životního prostředí a proudění větru.
 


 

Topical Problems of Fluid Mechanics 2020

Konference - Praha, 19. února – 21. února 2020
Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

Workshop Aerodynamika vysokých rychlostí 2019

Konference - 6. června 2019 od 10:00, Aerodynamická laboratoř Ústavu termomechaniky, Nový Knín

Dne 6. 6. 2019 od 10:00 se na půdě Aerodynamické laboratoře Ústavu termomechaniky v Novém Kníně uskuteční workshop, organizovaný Laboratoří vnitřních proudění oddělení Dynamiky tekutin Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. Workshop bude zaměřen na problematiku proudění stlačitelné tekutiny v kompresorech, parních turbínách a ventilech, a to jak z hlediska modelování, tak z hlediska experimentů.  »»» 

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2019

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., 20. - 22. únor, 2019
Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

XXIV Biennial Symposium on Measuring Techniques in Turbomachinery

Konference - Praha, 29. Srpna - 31. Srpna, 2018

Cílem tohoto mezinárodního symposia s dlouhou tradicí je sdílení zkušeností s experimenty v oblasti lopatkových strojů.  »»» 

Workshop Přeměny energie v lopatkových strojích 2018

Konference - 21. června 2018 od 10:00, Aerodynamická laboratoř Ústavu termomechaniky, Nový Knín

Dne 21. 6. 2018 od 10:00 se na půdě Aerodynamické laboratoře Ústavu termomechaniky v Novém Kníně uskuteční workshop, organizovaný Laboratoří vnitřních proudění oddělení Dynamiky tekutin Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. Workshop bude zaměřen na problematiku proudění stlačitelné tekutiny v parních turbínách a ventilech, a to jak z hlediska modelování, tak z hlediska experimentů.  »»» 

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2018

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., 21. - 23. únor, 2018
Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

Evoluční systémy a proudění versus numerická metoda

Přednáška - středa 18. 10. 2017 od 10:00 hodin
Mgr. Jan Pech, Ph.D.

Srdečně Vás zveme na přednášku Mgr. Jana Pecha, Ph.D., z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. na téma Evoluční systémy a proudění versus velmi přesná numerická metoda. Přednáška má následující osnovu:  »»» 

Workshop Přeměny energie v lopatkových strojích 2017

Konference - 8. června 2017 od 10:00, Aerodynamická laboratoř Ústavu termomechaniky, Nový Knín

Dne 8. 6. 2017 od 10:00 se na půdě Aerodynamické laboratoře Ústavu termomechaniky v Novém Kníně uskuteční workshop, organizovaný Laboratoří vnitřních proudění oddělení Dynamiky tekutin Ústavu termomechaniky AVČR, v.v.i. Workshop bude zaměřen na problematiku proudění stlačitelné tekutiny v parních turbínách a ventilech, a to jak z hlediska modelování, tak z hlediska experimentů.  »»» 

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2017

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., 15. - 17. února, 2017
Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

Výstava „Nisi videro... non credam“, Martin Luxa, 14. 2. 2017-18. 4. 2017


PozvVystavaLuxaNisiVidero-1.jpg

„Dokud neuvidím ... neuvěřím“, takto zní název výstavy Ing. Martina Luxy, Ph.D. z oddělení Dynamiky tekutin.
Tématem výstavy je pozorování proudových polí, zviditelněných v průhledném proudícím médiu různými metodami. Badateli se tak otevírá v plné nádheře překrásný a zvláštní svět dynamiky plynů, svět zaplněný rázovými vlnami, vírovými řadami, smykovými vrstvami, nespojitostmi ...  »»» 

Přednášky „Biomass Drying – Experimental Investigation and Theoretical Analysis“ a „ORC Turbine Flow Path Analysis and Design“

Přednáška - 6. prosince 2016 v 10.00
Dr. Jacek Žabski, Mgr. Roman Rusakov, Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Science, Gdańsk

Srdečně vás zveme na přednášky pracovníků Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Science, Gdańsk, které se budou konat dne 6. 12. 2016 od 10:00 v klubu Ústavu termomechaniky AV ČR na adrese Dolejškova 1402/52, 182 00, Praha 8.  »»» 

Tenkovrstvé termočlánky pro měření na turbínových lopatkách

Přednáška - 5. října 2016 (středa), 11.00 - 12.00
Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.  »»» 

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (8., 10. a 12. listopadu 2016)


logo_TVT_2016.png

„Za hranice neznámého“, motto 16. ročníku Týdne vědy a techniky, zve všechny zájemce o poznání k návštěvě vědeckých pracovišť. Přijďte se i Vy seznámit s prací našich vědců, s nejmodernějšími vědeckými přístroji, výzkumnými projekty AV ČR a s nejnovějšími trendy v aplikované fyzice. Těšíme se na setkání s vámi!  »»» 

Nestabilní režimy motorů VTOL letounu DP-1C

Přednáška - 10. srpna 2016 (středa), 10.00 - 11.00
Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.  »»» 

Termoanemometrická měření v nízkorychlostním axiálním kompresoru

Přednáška - 27. července 2016 (středa), 10.00 - 11.00
Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.  »»» 

Měření laserovým anemometrem ve stupni nadzvukového dmychadla

Přednáška - 13. července 2016 (středa), 10.00 - 11.00
Ing. Jan Lepičovský, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vás srdečně zvou na přednášku Ing. Jana Lepičovského, DrSc., který působil dlouhá léta v USA, kde se podílel na výzkumu v institucích Lockheed Martin či Glenn Research Center NASA.  »»» 

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2016

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., 10. února - 12. února, 2016
Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

Kolokvium Dynamika tekutin 2015

Konference - 21.–23. říjen 2015, Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku, Mezinárodní společnost pro aplikovanou matematiku a mechaniku (GAMM) a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 21.-23. října 2015  »»» 

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2015

Konference - Praha, 11. února - 13. února, 2015
Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.
 »»» 

Numerical and Experimental Modelling of Gas – Liquid Flow in Packed Bed

Přednáška - 5. prosinec 2014 (pátek), 10:00-10:30
Prof. Stan Drobniak, Technická Universita Częstochowa, Ústav tepelných strojů

Anotace: Prezentace nejnovějších výsledků dlouhodobého projektu na téma proudění směsi plynu a kapaliny v porézním prostředí autorů D. Asendrych, P. Niegodajew, M. Marek, S. Drobniak, W. Elsner.

Influence of pressure gradient on vortical structures generation in turbulent boundary layer

Přednáška - 5. prosinec 2014 (pátek), 10:30-11:00
Prof. Witold Elsner, Technická Universita Częstochowa, Ústav tepelných strojů

Anotace: Prezentace autorů Drozdz A., Elsner W. představí nové výsledky ve výzkumu vlivu gradient tlaku na turbulentní mezní vrstvu.

Kolokvium Dynamika tekutin 2014

Konference - 22. – 24. říjen 2014, Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 22. - 24. října 2014  »»» 

Technický týdeník , 20. 5. 2014, Vývoj ultra dlouhé lopatky 1375 mm


obr_6.jpg

Trvalým trendem v oblasti vývoje energetických strojů (např. parní turbíny) je zvyšování její účinnosti. Vývoj extrémně dlouhých koncových lopatek vyžaduje aplikaci nejmodernějších postupů numerické simulace. Je nutné optimálně skloubit aerodynamický a mechanický návrh lopatky. Ke správnému řešení napomáhají vědci z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., kteří provádějí experimentální výzkum v Aerodynamické laboratoři v Novém Kníně.  »»» 

Částice v proudění tekutin - Letní škola a workshop

Konference - Praha, 25. - 31. srpna 2014

Cílem této letní školy je představit ucelenou sérii přednášek týkajících se rozličných aspektů spojených s částicemi v proudících tekutinách. Důraz bude kladen na matematická, numerická a experimentální témata vycházející z industriálních, environmentálních a biomedicínských aplikací. Letní škola je připravena především pro postgraduální studenty, mladé vědce a další zainteresované specialisty. Kromě kursů letní školy bude program obsahovat i jednodenní workshop (ve středu 27.  »»» 

Termodynamika uhelných elektráren (2 části)

Přednáška - 29. listopadu 2013 (pátek), 10:00-11:00
Prof. Witold Elsner, Prof. Stanisław Drobniak, Universita Czestochowa, Polsko

POZOR ZMĚNA DATA KONÁNÍ Česká společnost pro mechaniku, odborná skupina Mechanika tekutin, vás srdečně zve na přednášku na téma termodynamika uhelných elektráren. Přednášku o 2 částech prosloví prof. W. Elsner a prof. S. Drobniak z University Czestochowa. Podrobnosti naleznete v anglické verzi pozvánky.

Jak vznikají víry – dr. Rudolf Dvořák na rádiu ČRo Vltava


logoCRo_Vltava.jpg

Horké letní dny lákají ke koupání – v přírodě je však třeba počítat s nebezpečím vírů, které vznikající při pohybu vody. Víry jsou jedním z nejčastějich jevů na Zemi. Jak v rozhovoru s Janou Olivovou zdůrazňuje Ing. Rudolf Dvořák, DrSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR, který se popisu vzniku vírů zabývá, vír nikdy nevznikne v tekutině, která je v klidu, nebo která proudí rovnoměrnou rychlostí.  »»» 

Kolokvium Dynamika tekutin 2013

Konference - 23. – 25. říjen 2013, Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 23. - 25. října 2013  »»» 

OECD-NEA benchmark on MATiS-H experiment

Přednáška - 18. března 2013 (pondělí), 10.00–11.00
Assoc. Prof. Alex Rashkovan, Physics Department, NRCN Research Center, Beer-Sheva, Israel

Anotace: OECD-NEA benchmark on MATiS-H experiment. Flow downstream of the mixing vanes in fuel rod bundles. Experimental and numerical investigation on heat transfer and fluid mechanics. Extended surfaces heat transfer optimization for High Temperature Gas Cooled Nuclear Reactors fuel rods.

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2013

Konference - 13 - 15 únor, 2013, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., Praha

Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a zahraničí. Předpokládá se mezinárodní účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.  »»» 

Český rozhlas 3 - Vltava, 26. 11. 2012, Pozoruhodné letové vlastnosti vážky


images.jpg

Dlouholeté studium proudění stlačitelných tekutin, včetně vírů, které vznikají při proudění ve strojích nebo při obtékání křídel, pomohlo Ing. Rudolfovi Dvořákovi, DrSc. pochopit mechanismus letu ptáků i hmyzu.
S dr. Rudolfem Dvořákem z Ústavu termomechaniky AV ČR si o výzkumu letu vážky povídá Jana Olivová.  »»» 

Cyklus přednášek Vnitřní aerodynamika při vysokých rychlostech

Přednáška - 23. října 2012 a poté každé úterý (celkem 16 přednášek)
Prof. Ing. P. Šafařík, CSc

V zimním semestru školního roku 2012-2013 se uskuteční v Ústavu termomechaniky AVČR v. v. i. cyklus přednášek, které se vztahují k oborovému předmětu doktorského studia s názvem Vnitřní aerodynamika při vysokých rychlostech.  »»» 

Využití tepelných trubic při získávání nízkopotenciálního tepla země

Přednáška - 9. října 2012 od 10:00
Prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., Katedra energetickej techniky, Strojnická fakulta, Žilinská univerzita

Srdečně vás zveme na přednášku prof. Ing. Jozefa Jandačky, PhD. z Katedry energetickej techniky, Strojnické fakulty, Žilinské univerzity s názvem „Využívanie tepelných trubíc pri získavaní nízkopotenciálneho tepla zeme“. Přednáška se bude konat 9. října 2012 od 10:00 v Ústavu termomechaniky AV ČR, v zasedací místnosti A.  »»» 

Kolokvium Dynamika tekutin 2012

Konference - October 24 – 26, 2012, Institute of Thermomechanics ASCR, Prague

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 24. - 29. října 2012  »»» 

Nehomogenní tekutiny a proudění - Letní škola a workshop

Konference - Praha, 27.-31. srpen 2012
Cílem této letní školy je představit ucelenou sérii přednášek týkajících se rozličných aspektů nehomogenních tekutin a nehomogenního proudění. Důraz bude kladen na matematická, numerická a experimentální témata vycházející z environmentálních aplikací. Letní škola je připravena především pro postgraduální studenty, mladé vědce a další zainteresované specialisty. Kromě kursů letní školy bude program obsahovat i jednodenní workshop (ve středu 29. srpna) věnovaný kratším, pokročilejším přednáškám prezentovaným zúčastněnými odborníky.
 »»» 

Přednáška Jak létají ptáci


tm.gif

Ptačí let člověka fascinoval i inspiroval v celé historii lidstva. Leonardo da Vinci byl první, kdo dokázal pochopit a popsat mechanismus pohybu ptačích křídel. Ale teprve naše vlastní zkušenost s létáním a stavbou letadel nám umožnily proniknout podrobněji do tajemství ptačího letu. Ing. Rudolf Dvořák, DrSc., odborník z oblasti aerodynamiky, z Ústavu termomechaniky AV ČR ukáže, jak ptáci svými pohyblivými křídly vytvářejí vztlak i tah, tj. sílu, která jim umožňuje překonat zemskou tíži a sílu, která je uvádí do pohybu. Přijďte se podívat na dokonalost stavby ptačích křídel, i schopnost ptáků optimalizovat způsob jejich letu podle jeho účelu.  »»» 

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2012

Konference - Praha, 15. – 17. únor 2012

Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin řešených s podporou grantových agentur v ČR a v zahraničí. Předpokládá se účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.  »»» 

Fluid Flow Measurement with Multi-Hole Probes

Přednáška - 28. listopadu 2011 (pondělí), 14:00-15:00
Matthew Zeiger, vicepresident for Business Development, Aeroprobe Corporation, Blacksburg, Virginia, USA

Matt Zeiger přednese přehledovou přednášku o typech a technologii výroby víceotvorových tlakových sond, jejich výběru pro různá použiti a o zpracování a redukci naměřených dat na směry a rychlosti.  »»» 

Kolokvium Dynamika tekutin 2011

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR v. v. i., posluchárna B, 19. – 21. října 2011

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 19. - 21. října 2011  »»» 

RNDr. Radka Kellnerová, PhD. získala cenu za nejlepší prezentaci mladých autorů na konferenci PHYSMOD 2011


physmod_2011.jpg

Ocenění za nejlepší prezentaci mladých autorů na konferenci PHYSMOD 2011 v Hamburgu převzala RNDr. Radka Kellnerová, PhD. za příspěvek „Proper orthogonal decomposition of velocity and vorticity field within the street canyon and wavelet analysis of the expansion coefficients“.

Deník, 1. 6. 2011, Vítejte ve světě MINIATUR


logo_Denik.gif

Měli jste jako malí rádi modely železnic? Pak by se vám určitě líbilo v Aerodynamické laboratoři v Novém Kníně, kde vědci z Ústavu termomechaniky testují, jak funguje proudění vzduchu těsně nad zemským povrchem.

Celý článek

Držitelem medaile Leonarda da Vinci se stal Ing. Rudolf Dvořák, DrSc.


dvorak.jpg

Ing. Rudolf Dvořák, DrSc., náš spolupracovník zabývající se aerodynamickým výzkumem v oblasti transonického a supersonického proudění, obdržel medaili Leonarda da Vinciho. Ocenění mu v dubnu 2011 udělila Asociace strojních inženýrů ČR jako uznání za jeho dlouholetou činnost v oboru technických věd při příležitosti 20. výročí založení asociace.

Turbulence v (normálních) tekutinách (anglicky)

Přednáška - 21. února 2011 (pondělí), 14:00-15:00
Doc. Ing. Václav Uruba, CSc.

Turbulence will be introduced as the typical state of real flowing viscous fluids (historical overview). Attributes of turbulence will be presented (diffusivity, deterministic chaos, fractal structure…). A mathematical model will be introduced and its basic properties will be shown including the Kolmogorov theory. Then a few phenomenological aspects will demonstrate the typical features of the phenomenon (stability, complexity…).

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2011

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškovat 5, Praha, 16.– 17. února 2011

Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin, řešených s podporou grantových agentur v ČR a v zahraničí. Předpokládá se účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.  »»» 

deník.cz, 15. 2. 2011, Levnější a spolehlivější energie? Recept znají vědci v Novém Kníně


logo_Denik.gif

Praha – Jaderná elektrárna Temelín vyrábí nejvíce energie v Česku. Jen za minulý rok by byla schopná zásobovat proudem všechny jihočeské domácnosti na 11 let dopředu. Každému ze dvou reaktorů, které energii vyrábějí, slouží jedna obří parní turbína, na jejímž zdokonalení a lepším výkonu se podíleli vědci z Ústavu termomechaniky Akademie věd. A právě tam se rodí budoucnost těžkého strojírenství i nyní.  »»» 

Inženýrská akademie ČR udělila ceny za nejlepší příspěvky v r. 2010 v časopise Engineering Mechanics


logoIA-60.gif

Nejlepší příspěvky uveřejněné v časopise Engineering Mechanics v r. 2010 ocenila Inženýrská akademie ČR 1. místem pro Ing. Petru Pořízkovou, PhD. a kol. za práci „Numerical simulation of unsteady compressible low Mach number flow in a channel“ a 2. místem pro Ing. Luďka Peška, CSc. a kol.  »»» 

VSO-10, Lukáš Popelka


obalka_roc7_c5.jpg

Aerohobby 2010/7

Článek je věnován syntéze matematického modelování (jmenovitě programy Xfoil a XFLR5), experimentu v aerodynamickém tunelu a ověření výsledku v letovém experimentu, s následnou aplikací na větroň VSO-10. Bylo studováno laminární i turbulentní odtržení a bylo dosaženo zlepšení vztlakových vlastností. Také byl prověřován jev hystereze vztlakové čáry.
Celý text

Kolokvium Dynamika tekutin 2010

Konference - ÚT Praha, 20. - 22. října 2010

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 20. - 22. října 2010  »»» 

Large-Eddy Simulation on Plume Dispersion within Regular Arrays of Cubic Buildings

Přednáška - 6. září 2010 (pondělí) ve 14.30
Dr. Hiromasa Nakayama

Dr. Hiromasa Nakayama pracuje jako výzkumník v Japonském úřadu pro jadernou energii v Ibaraki.

Anotace: There is a potential problem that hazardous and flammable materials are accidentally or intentionally released into the atmosphere, either within or close to populated urban areas. For the assessment of human health hazard from toxic substances, the existence of high concentration peaks in a plume should be considered.  »»» 

E15.cz, 4. 8. 2010, Elektrárny zavádějí nový systém předpovědi poruch


e15-logo.png

Systém, který může ušetřit miliony korun při odstávkách elektráren, vyvinuli výzkumníci z Ústavu termomechaniky Akademie věd v Praze. Jejich postup totiž umožňuje předem, ještě dříve, než se turbína vůbec zastaví a je prozkoumána, rozpoznat a určit, která její část bude potřebovat opravu.

Celý text

Cena a význam základního výzkumu v energetickém strojírenství, Rudolf Dvořák


2536-05.jpg

All for Power, 4, 2010/2

Dokonalé aerodynamické řešení průtočné části – a to hlavně lopatkování - velkých parních turbín i proudových motorů znamená nejen zisk na účinnosti, což je zejména u velkých energetických zařízení velmi podstatné, ale i zvýšení provozní spolehlivosti a životnosti těchto částí.

Celý text


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS