Laboratoř turbulentních smykových proudění

Vedoucí laboratoře: prof. Ing. Václav Uruba, CSc.

V Laboratoři turbulentních smykových proudění jsou studovány problémy přechodu laminárního smykového proudění do turbulence a dále struktura a vývoj turbulentního proudění. Jsou analyzovány podmínky vzniku a vývoje tzv. koherentních struktur a otázky stability laminárních smykových proudů. Tato problematika je studována na tzv. komplexních proudech, což jsou různé případy interakce jednoduchých proudů (např. paprsku tekutiny a příčného proudu) nebo interakce proudu tekutiny s tělesy (např. obtékání válce nebo pružně uchyceného profilu). V poslední době se práce laboratoře orientuje na problematiku řízení určitých typů proudění, kdy je proudění cíleně ovlivňováno za účelem dosažení optimalizované struktury z hlediska turbulence nebo odtržení mezní vrstvy. V laboratoři jsou používány a vyvíjeny speciální experimentální metody, které jsou založeny na využití žhavených snímačů a optických principů (PIV).


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS