Laboratoř vnitřních proudění

Vedoucí laboratoře: Ing. Martin Luxa, Ph.D.
 
Laboratoř vnitřních proudění oddělení D1 se nachází na detašovaném pracovišti Aerodynamické laboratoře v Novém Kníně. Zabývá se vysokorychlostním prouděním vazké stlačitelné tekutiny v rovinných a radiálních turbínových nebo kompresorových mřížích, ejektorech, ventilech a dalších vnitřních kanálech. Vysokorychlostní proudová pole vazké stlačitelné tekutiny jsou zkoumána pomocí optických (interferometrie, šlírovací metoda) a pneumatických metod.


Technické zázemí | Výzkum | Stavebnicový tunel | Podzvukový tunel | Lopatkový tunel | Historie


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS