Laboratoř aerodynamiky prostředí

Laboratoř se věnuje studiu procesů při atmosférickém proudění, procesů v atmosférické mezní vrstvě, disperzi v atmosféře a studiu problémů životního prostředí a proudění větru pomocí matematického a fyzikálního modelování. Další informace naleznete v nabídce vpravo.

Tunel


Aerodynamický tunel

 Vlečka

Mezní vrstva amosféry

 Koncentrace

Projekty


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS