Oddělení D 1 – Dynamika tekutin

Teoretický a experimentální základní výzkum v oblasti dynamiky tekutin, zejména vnitřní aerodynamiky, přechodového a turbulentního smykového proudění, dále pak výpočetní dynamika tekutin (CFD) a některé aspekty vnější aerodynamiky a aerodynamiky životního prostředí, zejména studium procesů při atmosférickém proudění, procesů v atmosférické mezní vrstvě, disperzi v atmosféře a studium problémů životního prostředí a proudění větru.
 


 

Modelování proudění v turbostrojích v oblasti rotoru pomocí metody LES vyšších řádů

Přednáška - 25. května 2010 (úterý) 14:00
Sébastien Poncet, Laboratoire M2P2, UMR 6181 CNRS – Aix-Marseille Université

V přednášce budou prezentovány výsledky matematického modelování proudění v okolí rotoru turbostroje. Autor je špičkový odborník v této oblasti s publikacemi v nejprestižnějších časopisech na toto téma, např. v Annual Review of Fluid Mechanics.  »»» 

ČT2, PORT, 12. 5. 2010, Havárie na zkoušku


logoCT2-50.gif

V dokumentárním pořadu o vědě PORT, vysílaném na ČT2 ve středu 12. 5. 2010, byl představen výzkum Laboratoře aerodynamiky životního prostředí v Novém Kníně prováděný vědci z Laboratoře aerodynamiky prostředí Ústavu termomechaniky AV ČR.  »»» 

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2010

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškovat 5, Praha, 10.– 11. února 2010

Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin, řešených s podporou grantových agentur v ČR a v zahraničí. Předpokládá se účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.  »»» 

Kolokvium DYNAMIKA TEKUTIN 2009

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. v Praze, 21. - 23. října 2009

Cílem kolokvia je setkání domácích i zahraničních odborníků v oboru mechanika tekutin, spojené s výměnou aktuálních informací o řešených úlohách a s neformálními diskusemi. Jednacími jazyky kolokvia jsou angličtina (přednostně) a čeština.  »»» 

Prof. Jaromír Příhoda oceněn oborovovou medailí Františka Křižíka


foto_6tm.jpg

Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš předal dne 9. června 2009 čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu prof. Jaromírovi Příhodovi.  »»» 

VSO-10, Lukáš Popelka


ah01_09_obalka.jpg

AeroHobby, 2009/6

Větroň VSO-10 je jednomístný cvičný a sportovní větroň. V České republice je k 1. 1. 2009 dle Leteckého rejstříku ÚCL provozováno celkem 142 kusů – 125 větroňů je ve vlastnictví aeroklubů, 17 je soukromých.
Celý text  »»» 

TeST TST10 M, Lukáš Popelka


01_2009_6_obalka.jpg

AeroHobby, 2009/6
TST10M je jednomístný sportovní samostartující ultralehký větroň, na soutěžích zařazovaný do klubové třídy. Do dnešního dne bylo vyrobeno 31 kusů a létají prakticky po celém světě. Větroň je řešen jako středoplošník s křídlem půdorysu dvojitého lichoběžníku plochy 9,95 m2, vnější části křídla svým zúžením a vzepětím přecházejí do wingletů.
Celý text

Základní koncepce a praktické aplikace aktivního řízení proudění

Přednáška - 8. dubna 2009 (středa) ve 14:00 hod
Prof. Avraham Seifert, University Tel Aviv

Prof. Seifert je špičkovým odborníkem v oblasti aktivního řízení proudění. V rámci avizované přednášky prof. Seifert pohovoří o dvou nejnovějších výzkumných projektech zaměřených na řízení proudění, které jsou v současné době řešeny na universitě v Tel Avivu jeho výzkumnou skupinou.  »»» 

Aktuální problémy mechaniky tekutin 2009

Konference - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 25. – 26. únor 2009

Cílem konference je ukázat a prodiskutovat nejnovější výsledky řešení aktuálních problémů mechaniky tekutin, řešených s podporou grantových agentur v ČR a v zahraničí. Předpokládá se účast odborníků z ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol a dalších pracovišť.  »»» 

Kolokvium Dynamika tekutin 2008

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 22.–24. říjen 2008

Kolokvium je setkáním domácích i zahraničních odborníků v oboru mechanika tekutin, spojené s výměnou aktuálních informací o řešených úlohách a s neformálními diskusemi. Jednacími jazyky kolokvia jsou čeština a angličtina.  »»» 

ASW 15, Lukáš Popelka


ah06_08.jpg

AeroHobby, 2008/5

Větroň ASW 15 je světově rozšířeným zástupcem druhé generace kompozitových konstrukcí, soutěžící dříve ve standardní, nyní v klubové třídě s koefi cientem. Výroba běžela v létech 1968 až 1976 a vzniklo 453 kusů. V České republice jsou k 1. listopadu 2008 podle Leteckého rejstříku ÚCL provozovány 4 kusy úvodního provedení ASW 15 s maximální vzletovou hmotností 318 kg a 16 kusů verze ASW 15B se vzletovou hmotností 408 kg. Z tohoto počtu je devět větroňů ve vlastnictví aeroklubů a jedenáct je soukromých.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS