Oddělení D 2 – Termodynamika

Termodynamika zkoumá přeměny a transformace různých forem energie, vztahy mezi veličinami charakterizujícími makroskopický stav systému a změny těchto veličin při procesech, při kterých si zkoumaný systém výměnuje energii s okolím. Moderní termodynamika, kterou se zabývá oddělení termodynamiky, má širokou působnost, která se dotýká mnoha oborů fyziky, chemie, biologie, meteorologie a dalších.

V laboratořích oddělení termodynamiky se provádí výzkum termofyzikálních vlastností zajímavých látek, jakou jsou například nová, ekologická chladiva či iontové kapaliny, výzkum změn skupenství a fází látek, např. nukleace při kondenzaci či kavitaci, výzkum syntetizovaných a pulzujících impaktních proudů, výzkum krevního oběhu člověka, proudění v pružných cévách, chemických reakcí v lidském těle či třecích vlastností kloubů a kloubních náhrad. Výsledky výzkumu nacházejí aplikaci například v energetice, výzkumu atmosférických aerosolů či prevenci kavitační eroze v čerpadlech, v mikrofluidice (např. chlazení malých součástí) či při řízení směru mohutných proudů s malým úsilím a v biomechanice a lékařství.
 17th International Conference on the Properties of Water and Steam, Praha, 2.–7. září 2018

Konference - Hotel Mariott, Praha, 2.–7. září 2018

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. a Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry jménem Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS) srdečně zvou všechny zájemce – akademiky, inženýry, sponzory – na mezinárodní konferenci 17th International Conference on the Properties of Water and Steam, která se uskuteční v hotelu Mariott v Praze ve dnech 2.–7. září 2018.  »»» 

Ocenění za nejlepší studentský poster na konferenci ATPC 2016 pro Ing. Davida Celného


Na mezinárodní konferenci ATPC 2016 v Japonsku, konané ve dnech 2. - 6. 10. 2016, byl Ing. David Celný z Oddělení termodynamiky oceněn v sekci studentských posterů. Prezentovaný poster autorů D. Celný, V. Vinš a J. Hrubý s názvem Mathematical modeling of planar and spherical vapor-liquid phase interfaces for multicomponent fluids byl jedním ze sedmi oceněných posterů v rámci celé konference.  »»» 

Ocenění za vynikající přednášku na konferenci HEFAT 2016 pro Ing. Zuzanu Broučkovou


Ing. Zuzana Broučková obdržela na mezinárodní konferenci HEFAT 2016, konané ve Španělsku ve dnech 11. 7.–13. 7. 2016, ocenění „Outstanding Paper Award“ za nejlepší přednášku v sekci „Proudy" dvojice autorů Z. Broučková a Z. Trávníček s názvem „Visualization and Heat Transfer Study of a Synthetic Jet Impinging on a Circular Cylinder“.

Dr. S. Zhong: Pochopení dynamiky tekutin v syntetizovaných proudech při řízení odtržení proudu (přednáška v angličtině)

Přednáška - 10. června 2014 (úterý), 10:30 – 11:30
Dr. S. Zhong, Manchester University, Spojené království

Srdečně zveme odbornou veřejnost na přednášku Dr. Shan Zhongové ze School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering, Manchester University (Spojené království) s názvem „Understanding the fluid mechanics of synthetic jets for flow separation control“ (Pochopení dynamiky tekutin v syntetizovaných proudech při řízení odtržení proudu). Přednáška bude vedena v anglickém jazyce a uskuteční se v zasedací místnosti A Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., na adrese Dolejškova 5, Praha, od 10:30 h.  »»» 

Český rozhlas 3 – Vltava, 23. 4. 2013, Tkáňová biomechanika - předpověď vývoje kostí


logo_CRo_modre.jpg

Kosti i jiné tkáně v našem těle se neustále mění a opravují nejrůznější poškození. Vědci vypracovávají modely, které dokážou předpovědět, jak bude tento proces zvaný remodelace probíhat. V rozhovoru s Janou Olivovou zdůrazňuje prof. Ing. František Maršík, DrSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR a jeho kolega Ing. Václav Klika, Ph.D., že každá tkáň musí být v takovém stavu, jaký odpovídá podmínkám na ni kladeným.  »»» 

Ocenění za vynikající přednášku na konferenci HEFAT 2012 pro Ing. Zdeňka Trávníčka, CSc.


Ing. Zdeněk Trávníček, CSc. obdržel na mezinárodní konferenci HEFAT 2012 ocenění „Outstanding Paper Award“ za nejlepší přednášku v sekci Přenos tepla a hmoty 1 autorského kolektivu Z. Trávníček, V. Tesař, Z. Broučková, K. Peszyński s názvem „Annular Impinging Jet Controlled by Radial Synthetic Jets“.

Zvoníčkova nadace ocenila diplomovou práci Ing. Zuzany Broučkové 1. místem


logoZvonickova_nadace.gif

Každým rokem pořádá Fakulta strojní ČVUT v Praze soutěž Zvoníčkovy nadace o nejlepší diplomovou práci magisterského studijního programu.  »»» 

Introduction to Analytical Methods for Heat Transfer Problems

Přednáška - 30. října 2012 (úterý), 10.00–15.30
Dipl.-Ing. Kathrin Eisenschmidt, Institute of Aerospace Thermodynamics, Stuttgart, Německo

Kathrin Eisenschmidt je postgraduální studentkou v Institute of Aerospace Thermodynamics, Univerzity Stuttgart. Její kurz analytických metod pro řešení parciálních diferenciálních rovnic je vhodný (nejen) pro magisterské studenty technického zaměření a skládá se ze tří navazujících přednášek.  »»» 

Liquid water: a state between two critical points

Přednáška - 30. května 2012, 10.00-11.00
prof. Mikhail A. Anisimov,Department of Chemical & Biomolecular Engineering and Institute for Physical Science & Technology, University of Maryland

Dr. M. A. Anisimov je profesorem na Department of Chemical & Biomolecular Engineering and Institute for Physical Science &
Technology, University of Maryland. Je vynikajícím vědcem v oboru kritických stavů tekutin. V poslední době se věnuje vlastnostem podchlazené vody, jejíž výrazné anomálie vysvětluje hypotézou druhého kritického bodu. Bližší informace najdete na webové stránce Research Group Mesoscopic Fluctuations and Critical Phenomena.  »»» 

A critical Reynolds number for global instability of rotating disc flow

Přednáška - 15. května 2012 (úterý), 10.00-11.00
prof. Jonathan Healey, Keele University, Anglie

The flow set up by rotating a disc at constant angular velocity about its axis, in otherwise still fluid, is a classical problem in fluid mechanics. The resulting three-dimensional boundary layer is a useful model for the flow over swept wings and turbine blades.  »»» 

Numerical and Experimental Studies of Low Reynolds Number Synthetic Jets

Přednáška - 26. října 2011 (středa),10.30–11.30
Dr. Victoria Timchenko, School of Mechanical and Manufacturing Engineering, The University of New South Wales, Australia

Dr. Timchenko přednáší na School of Mechanical and Manufacturing Engineering, The University of New South Wales, Sydney, Austrálie. Zabývá se výpočetní dynamikou tekutin (CFD), přenosem tepla, konkrétně přirozenou konvekcí a problémy fázové přeměny, dále procesy solidifikace a tavení v gravitačním poli země a v podmínkách vesmírné mikrogravitace, chlazením fotovoltaických systémů integrovaných v budovách a mikroelektronických zařízení a biomedicínskými aplikacemi.  »»» 

Prof. Ing. V. Tesař, CSc. a Ing. Z. Trávníček, CSc. oceněni výroční medailí univerzity v Bydgoszczi


Prof. Ing. Václav Tesař, CSc. a Ing. ZdeněkTrávníček, CSc. byli dne 17. září 2011 oceněni děkanem fakulty strojní výročními medailemi při příležitosti 60. výročí založení fakulty strojní University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz (Polsko).

Deník, 3. 9. 2011, Jak využít sílu vody


logo_Denik.gif

Praha- Levná výroba, ekologický provoz i možnost fungování na místech, kde se běžná vodní turbína nevyplatí.
Vynález, na který mají vědci z Ústavu termomechaniky AV ČR patent v mnoha evropských zemích, má potenciál stát se vyhledávaným alternativním zdrojem energie. Zájem o něj už projevily i německé firmy.

Celý článek

Bubble Fission and Cavitating Flows

Přednáška - 31. srpen 2011, 13:00-13:45
Prof. Can F. Delale, Işık University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Istanbul, Turecko

Profesor Can Fuat Delale získal titul M.Sc. v oboru fyziky v roce 1979 na Lehigh University (USA) a titul Ph.D. v oboru dynamiky tekutin a termodynamiky v roce 1983 na Brown University (USA). Je členem řady vědeckých společností, držitelem různých ocenění a stipendií a recenzentem řady významných vědeckých časopisů. Podobnější informace a seznam publikací naleznete zde.  »»» 

IAPWS 2011 Annual Meeting & Symposium

Konference - Plzeň, 4.–9. září 2011, Hotel Primavera

logo IAPWSČeský národní komitét pro vlastnosti vody a vodní páry (CZ NC PWS) pořádá ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni každoroční vědecké setkání Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry (IAPWS) pod názvem IAPWS 2011 Annual Meeting & Symposium. Akce se uskuteční v hotelu a kongresovém centru Primavera v Plzni a jejím cílem je posoudit a zhodnotit výsledky pracovních skupin za předchozí roční období, přípravit dokumenty organizace k publikaci a určit cíle pro další období.

Součástí programu setkání je jednodenní symposium konané 7. září 2011 na téma Water and Aqueous Mixtures: Research for Future Energy Technologies. Program symposia je ke shlédnutí zde.  Registrovat se lze zde do 22. srpna 2011 do půlnoci.  »»» 

Bezlopatková odvalovací turbína – vynález vědců z Akademie věd


Precesní kapalinová turbína je novým patentovaným vynálezem Ústavu termomechaniky AV ČR. Představuje významné zdokonalení tzv. odvalovacího tekutinového stroje, který pracuje na novém hydrodynamickém principu, využívajícím spontánně generované cirkulace tekutiny ve vhodně tvarovaném kanálu. Na jeho vzniku se podíleli prof. František Maršík, DrSc., z Ústavu termomechaniky AV ČR, Ing. Miroslav Sedláček, CSc., ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a jejich slovenský kolega doc. Stanislav Hostina, Ph.D.  »»» 

Global instability of flow across a junction

Přednáška - 11. května 2011 (středa), 10.00–11.00
Prof. Jonathan Healey, Keele University, Anglie

In the stability theory of shear layers, the term `local stability' refers to the stability properties of a particular velocity profile at a given position in the flow. When the basic flow develops the streamwise direction, e.g. in a growing boundary layer, the changing local stability properties can be mapped out downstream. If there are regions of local absolute instability then there is the possibility of a `global instability' of the entire flow. When the basic flow varies slowly in the downstream direction the global stability can be determined from the local stability.  »»» 

Čestné uznání u ceny V. Votruby pro Václava Kliku


Doppler_logo_blue_96.gif

Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku každoročně uděluje ceny za nejlepší disertační práce v oboru teoretické fyziky. Za rok 2010 získal čestné uznání Ing. Václav Klika, Ph.D: za svou práci „Towards long-term prediction of tissue remodelling“. Cena se uděluje na památku profesora Václava Votruby, zakladatele moderní české teoretické fyziky. Cenu sponzoruje Nadační fond pro rozvoj teoretické fyziky.  »»» 

Buňka jako systém - dynamický experiment a jeho informační obsah

Přednáška - 13. prosince 2010 (pondělí), 14.00-14.40
doc. RNDr. Dalibor Štys, CSc., ředitel ÚFB Jihočeské univerzity, Nové Hrady

Vycházíme z předpokladu, že živá buňka je fyzikální realizace nelineárního dynamického systému. Pozorujeme - neboli za živé považujeme - ty konkrétní realizace, které jsou dlouhodobě asymptoticky stabilní.  »»» 

Global instability of the rotating disk boundary layer

Přednáška - 19. května 2010, 10:00 -11:00 (středa)
Prof. Jonathan Healey, Keele University, Anglie

When a disk rotates at constant angular velocity in otherwise still fluid a boundary layer flow is established close to the disk. Obviously the local velocity of the disk increases with radius, but to a first approximation, this radial variation of the basic flow can be neglected to produce a "local" parallel-flow linear stability theory. The local stability theory predicts that the flow becomes absolutely unstable beyond a certain radius.  »»» 

Lidové noviny, 16. 3. 2010, Technika, která zaujala vojáky i civilisty


lidovky-logo.png

Mikrofluidika je technika pro generování a řízení pohybů tekutin v kanálcích a dutinách s rozměry od jednoho milimetru po mikrometr. Kanálky jsou rozměrově srovnatelné s velikostí buněk živých organismů, proto mikrofluidika nachází uplatnění zejména v biomedicínských oborech.  »»» 

Assessment of Physical Activity of a Human Body with Consideration of the Thermodynamics System

Přednáška - 9. února 2010 (úterý), 10:00
Dipl.-Ing. Philipp Rauschenberger, Institut für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt, Universität Stuttgart, Germany

Anotace: Model lidského srdečněcévního systému je použit ke kvantitativnímu vyhodnocení aktivity člověka. Jako relevantní veličina je použita produkce entropie. Bude ukázáno porovnání s ergonometrickýmit testy.

Přednášející: Dipl.-Ing. Philipp Rauschenberger

Prof. Ing. Václav Tesař, CSc. oceněn Moultonovou medailí


moultonmedal10.jpg

Vědecký tým, jehož členem byl prof. Ing. Václav Tesař, CSc., se stal nositelem Moultonovy medaile za rok 2009 za článek On the design and simulation of an airlift loop bioreactor with microbubble generation by fluidic oscillation publikovaný v časopise Food & Bioproducts Processing, 2009. Toto ocenění uděluje každoročně již od roku 1929 Institut chemického inženýrství (IchemE) za nejlepší vědeckou publikaci v oboru.  »»» 

Vybrané výsledky výzkumu přenosu tepla v impaktních proudech na Trinity College Dublin

Přednáška - 30. listopadu 2009 (pondělí), 10.00-11.00
Dr. Tim Persoons, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Trinity College Dublin, Ireland

Anotace: This seminar gives an introduction of the research activities in Prof. Darina Murray's heat transfer group at Trinity College Dublin, focusing specifically on synthetic jet impingement.  »»» 

Cyklus přednášek o zlomkovém počtu


fractional_calculus.gif

„Introduction to Fractional Calculus“ (Úvod do zlomkového počtu) je připravovaný bezplatný cyklus přednášek prof. A. I. Fedorchenka, DrSc. Cílem přednášek je seznámit studenty a vědecké pracovníky se základy potřebnými k osvojení zlomkového počtu. Přednášky budou vedeny v anglickém jazyce a uskuteční se v prostorách Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.. Termíny přednášek budou upřesněny.  »»» 

Instability of Stratified Flows

Přednáška - 12. května 2009 (úterý), 9.30-10.30
Dr. Jonathan Healey, Keele University, Velká Británie

Dr. Jonathan Healey získal inženýrský titul v oboru fyziky v roce 1987 na Oxfordské univerzitě, kde také ve stejném oboru získal roce 1991 titul DPhil. Jeho doktorská práce se zabývala analýzou fázových prostorů rekonstruovaných z dat časových řad. V roce 1991 byl jmenován do postdoktorské pozice na Engineering Department na Cambridge University, kde pracoval na přechodu z laminárního do turbulentního proudění v mezních vrstvách.  »»» 

Boundary layer experiments in a water channel

Přednáška - 31. březen 2009 (úterý), 14:00–16:00
dr. ir. Hendrik de Lange, Eindhoven University of Technology

Doc. Dr. Hendrik de Lange pracuje ve výzkumné skupině Energy Technology, Eindhoven University of Technology (Nizozemí). Hlavními tématy jeho výzkumu jsou přechod do turbulence v mezní vrstvě, přestup tepla a chlazení plynových turbín, termodynamika aplikovaná pro kompresory a turbiny.  »»» 

Matematické a počítačové modelování aktivních materiálů, Martin Kružík, Tomáš Roubíček


vesmir2009_01_obalka.jpg

Vesmír 88, 2009/1

Matematické a počítačové modelování je obor, ve kterém jazykem matematiky popisujeme děje v přírodních, technických nebo společenských vědách. Matematický model analyzujeme, zrealizujeme na počítači a výsledky užíváme k hlubšímu poznání zkoumané skutečnosti.

Celý text

Mikrofluidika, Václav Tesař


Fig07_TESAR.jpg

AUTOMA, 2008/10
Mikrofluidika, jeden z nově se vyvíjejících oborů mechaniky tekutin, se zabývá prouděním v zařízeních s velmi malými rozměry. Příspěvek ukazuje její význam a uplatnění v praxi, a to na sedmi příkladech dokazujících, jak mnoho může mikrofluidika změnit svět, ve kterém žijeme.

celý text

Flow Control Using Fluidic Actuation

Přednáška - 21. října 2008 (úterý), 10.00
Prof. Ari Glezer, Woodruff School of Mechanical Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA

Jak jistě víte, autor je původcem termínu „synthetic jet“ a iniciátorem celé této oblasti mechaniky tekutin.  »»» 

Non-Equilibrium Thermodynamics of Boundary Conditions

Přednáška - 8. října 2008 (středa), 11:00
Prof. Dr. Hans Christian Öttinger, ETH Zurich, Institute of Polymers, Švýcarsko

Abstract: While the field equations for complex fluids are usually formulated such that they respect the principles of nonequilibrium thermodynamics, the choice of  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS