Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace

Základní teoretické, numerické a experimentální studium mechanických systémů, identifikace a vibrodiagnostika složitých a nelineárních systémů a problémy interakce tekutiny a pevných těles včetně vibroakustiky. 
 


 

Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2020

Konference - Praha, 3.–4. března 2020

Cílem kolokvia je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, biomechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2017

Konference - Krakov (Polsko), 28. únor – 1. březen 2017

Cílem kolokvia je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, biomechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:  »»» 

Cena předsedy GA ČR byla udělena vědcům, kteří vyvinuli umělou náhradu hlasivek


Vědecký tým z Fakulty strojní ČVUT ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR, Ústavem makromolekulární chemie AV ČR a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy vyvinul umělou náhradu hlasivek, která by mohla pomoci tisícům lidí bez hlasu nebo nemocným rakovinou hrtanu. Projekt získal Cenu předsedy Grantové agentury ČR. Vědci si vynález už patentovali v České republice a požádali i o udělení patentu v zahraničí.  »»» 

Technický týdeník, 27. 9. 2016, O tvorbě a produkci lidského hlasu


Vědní obor biomechanika hlasu se velmi dynamicky rozvíjí. Analýza generace zvuku hlasivkami a jeho šíření vokálním traktem, lebečními kostmi, měkkými tkáněmi lidské hlavy až k percepci zvuku příslušnými mozkovými centry představuje složitý komplexní problém.  »»» 

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (8., 10. a 12. listopadu 2016)


logo_TVT_2016.png

„Za hranice neznámého“, motto 16. ročníku Týdne vědy a techniky, zve všechny zájemce o poznání k návštěvě vědeckých pracovišť. Přijďte se i Vy seznámit s prací našich vědců, s nejmodernějšími vědeckými přístroji, výzkumnými projekty AV ČR a s nejnovějšími trendy v aplikované fyzice. Těšíme se na setkání s vámi!  »»» 

Mechanika neholonomních systémů - cyklus přednášek

Přednáška - čtvrtek 26. 5. 2016 od 14.00 hodin
Neholonomní mechanika

Dovolujeme si vás pozvat na desátou přednášku z cyklu přednášek prof. RNDr. Jana Šklíby, CSc. o Neholonomní mechanice, která se uskuteční ve čtvrtek 26. 5. 2016 od 14.00 hodin v přednáškovém sále B, Ústavu termomechaniky. Cyklus pořádá Národní komitét GAMM (Ing. Luděk Pešek, CSc.) a Odborná skupina Technické mechaniky (prof. Ing. Jan Dupal, DrSc.):  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2016

Konference - 1.-2. 3. 2016, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i

Cílem kolokvia je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, biomechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI) 2015

Konference - 24. listopadu 2015, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i

Cílem kolokvia je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, biomechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů a mechanických systémů s interakcemi (DYMAMESI)

Konference - Praha, 25. – 26. listopadu 2014, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Cílem kolokvia DYMAMESI, které vzniklo spojením dvou tradičních kolokvií „Dynamika strojů“ a „Interakce a zpětné vazby“, je umožnit výměnu aktuálních informací a poznatků mezi odborníky dynamiky těles a jejich soustav, problémů interakce vázaných systémů jako jsou aeroelasticita a hydroelasticita, bio-mechanika, systémů se zpětnou vazbou a mechatroniky: Příspěvky a jejich prezentace budou zaměřeny na tato témata:  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů 2014

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 4. - 5. února 2014

Cílem kolokvia je usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti dynamiky strojů a mechanických systémů. Hlavní témata kolokvia jsou tato:  »»» 

Dohoda o spolupráci mezi Polytechnickou univerzitou v Krakově a Ústavem termomechaniky AV ČR


Ve dnech 24. a 26. září 2013 byla uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci mezi Polytechnickou univerzitou v Krakově a Ústavem termomechaniky AV ČR. Za Polytechnickou univerzitu v Krakově podepsal dohodu prorektor pro výuku a zahraniční spolupráci prof. Dariusz Bogdal. Za ÚT AV ČR dohodu podepsal ředitel Ing. Jiří Plešek, CSc.
 »»» 

Praktický úvod pro řešení inženýrských úloh na superpočítači ANSELM

Přednáška - 2. prosince 2013 (pondělí), 10:30
Ing. Petr Ferfecki, PhD. a prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc., Centrum inteligentních systémů a struktur, pobočka Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. při VŠB-TU v Ostravě

Srdečně vás zveme na přednášku Praktický úvod pro řešení inženýrských úloh na superpočítači ANSELM, kterou prosloví Ing. Petr Ferfecki, PhD. a prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc., Centrum inteligentních systémů a struktur, pobočka Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. při VŠB-TU v Ostravě.  »»» 

Problémy statické a dynamické pevnosti prvků plynové turbiny (v ruštině)

Přednáška - 8. listopadu 2013 (pátek), 10.00
N. J. Оvčarоva, I. S. Vorobiov, A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems, NASU, Charkov, Ukrajina

Česká společnost pro mechaniku – odborná skupina Technická mechanika – vás srdečně zve na přednášku „Problémy statické a dynamické pevnosti prvků plynové turbiny“, kterou prosloví v ruském jazyce N. J. Оvčarоva a I. S. Vorobiov, z A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems, NASU, Charkov, Ukrajina.  »»» 

Seminář Interakce a zpětné vazby 2013

Konference - Praha, Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i., 26. – 27. listopadu 2013

Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou

V pořadí již dvacátý seminář si klade za cíl v relativně úzkém kruhu odborníků z uvedené oblasti prodiskutovat do větší hloubky otázky interakce dynamických systémů s okolním kapalným nebo plynným prostředím i problematiku řešení dynamických soustav se zpětnými vazbami a přispět ke vzájemné informovanosti a k neformální spolupráci výzkumných pracovišť, případně vzbudit zájem o studium podobných problémů. Předpokládá se účast odborníků z vysokých škol, výzkumu a vývoje.  »»» 

Inženýrská mechanika 2013

Konference - Svratka, 13. – 16. květen 2013

Pořadatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Cílem v pořadí již 19. mezinárodní konference je získat přehled současného stavu rozvoje mechaniky těles, mechaniky tekutin a termodynamiky, zejména ve vztahu k projektům řešeným v České republice. Problémy inženýrské mechaniky, které se týkají navrhovaných námětů, bude možné přednést a diskutovat na setkání v hotelu ŽĎAS a.s., v krásném prostředí Žďárských vrchů.  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů 2013

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 5. - 6. únor 2013

Cílem kolokvia je usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti dynamiky strojů a mechanických systémů. Kolokvium bude věnováno památce nedávno zesnulého prof. Ctirada Kratochvíla, vynikajícího výzkumníka, pedagoga, kamaráda a dlouholetého příznivce Dynamiky strojů. Hlavní témata kolokvia jsou tato:  »»» 

Nelinějnoje deformirovanije i razrušenije elementov konstrukcij pri nestacionarnych nagruzkach

Přednáška - 7. prosince 2012 v 10:00
M. V. Černobryvko, Institut problem mašinostrojenija, NAN, Ukrajina.

Přednášku „Nelinějnoje deformirovanije i razrušenije elementov konstrukcij pri nestacionarnych nagruzkach“ přednese KTN M. V. Černobryvko z Institutu problem Mašinostrojenija, NAN Ukrajiny. Přednáška se bude konat v posluchárně A Ústavu termomechaniky AVČR v pátek, 7. prosince 2012 v 10:00 hod.  »»» 

Seminář Interakce a zpětné vazby 2012

Konference - Praha, 27.–28. listopadu 2012

Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou

V pořadí již osmnáctý seminář si klade za cíl v relativně úzkém kruhu odborníků z uvedené oblasti prodiskutovat do větší hloubky otázky interakce dynamických systémů s okolním kapalným nebo plynným prostředím i problematiku řešení dynamických soustav se zpětnými vazbami a přispět ke vzájemné informovanosti a k neformální spolupráci výzkumných pracovišť, případně vzbudit zájem o studium podobných problémů. Předpokládá se účast odborníků z vysokých škol, výzkumu a vývoje.  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů 2012

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 7.-8. únor 2012

Cílem kolokvia je usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti dynamiky strojů a mechanických systémů. Kolokvium bude věnováno Ing. Ladislavu Půstovi, DrSc., uznávanému vědci v oboru dynamiky a vibrací mechanických syastémů, při příležitosti jeho 85. narozenin. Hlavní témata kolokvia jsou tato:  »»» 

Seminář Interakce a zpětné vazby 2011

Konference - Praha, 29.–30. listopadu 2011

Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou

V pořadí již osmnáctý seminář si klade za cíl v relativně úzkém kruhu odborníků z uvedené oblasti prodiskutovat do větší hloubky otázky interakce dynamických systémů s okolním kapalným nebo plynným prostředím i problematiku řešení dynamických soustav se zpětnými vazbami a přispět ke vzájemné informovanosti a k neformální spolupráci výzkumných pracovišť, případně vzbudit zájem o studium podobných problémů. Předpokládá se účast odborníků z vysokých škol, výzkumu a vývoje.  »»» 

Vibrations of steam and gas turbines elements

Přednáška - 22. listopadu 2011 v 10:00
Profesor Jurij S. Vorobjov

Česká společnost pro mechaniku - odborná skupina Technická mechanika Vás srdečně zve na přednášku Vibrations of steam and gas turbines elements, kterou prosloví profesor Jurij S. Vorobjov z A.N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine, Charkov, Ukrajina.  »»» 

Deník, 15. 6. 2011, Revoluce v léčbě bolavých loktů


logo_Denik.gif

Praha - Pacientům s úrazy kloubů se blýská na lepší časy. Díky inteligentní ortéze, kterou vyvíjejí vědci z Ústavu termomechaniky AV ČR, si totiž budou moci zkrátit čas strávený s fyzioterapeutem a rehabilitaci zvládnou sami doma.

Celý článek

Kolokvium Dynamika strojů 2011

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 1.–2. únor 2011

Cílem kolokvia je usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti dynamiky strojů a mechanických systémů. Hlavní témata kolokvia jsou tato:  »»» 

Inženýrská akademie ČR udělila ceny za nejlepší příspěvky v r. 2010 v časopise Engineering Mechanics


logoIA-60.gif

Nejlepší příspěvky uveřejněné v časopise Engineering Mechanics v r. 2010 ocenila Inženýrská akademie ČR 1. místem pro Ing. Petru Pořízkovou, PhD. a kol. za práci „Numerical simulation of unsteady compressible low Mach number flow in a channel“ a 2. místem pro Ing. Luďka Peška, CSc. a kol.  »»» 

Seminář Interakce a zpětné vazby 2010

Konference - Praha, 23.–24. listopadu 2010

Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou

V pořadí již sedmnáctý seminář si klade za cíl v relativně úzkém kruhu odborníků z uvedené oblasti prodiskutovat do větší hloubky otázky interakce dynamických systémů s okolním kapalným nebo plynným prostředím i problematiku řešení dynamických soustav se zpětnými vazbami a přispět ke vzájemné informovanosti a k neformální spolupráci výzkumných pracovišť, případně vzbudit zájem o studium podobných problémů. Předpokládá se účast odborníků z vysokých škol, výzkumu a vývoje.  »»» 

ČT2, PORT, 9. 6. 2010, Kloubní náhrady budoucnosti


logoCT2-50.gif

Práce vědeckých pracovníků z Odboru mechatroniky v Brně, jednoho z detašovaných pracovišť Ústavu termomechaniky, bude představena v dokumentárním pořadu o vědě PORT vysílaném ČT2 ve středu 9. 6. 2010 v 17.25 hod.  »»» 

ČT24, PORT, 10. 3. 2010, Systém šetřící miliony při plánovaných odstávkách elektráren


logoCT24-50.gif

Mimořádnou metodu pro bezdotykové vyšetřování složitých strojních systémů vyvinul výzkumný tým vedený Ing. Pavlem Procházkou, CSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR. Umožní v předstihu plánovat opravy turbin elektráren během pravidelných odstávek. Vhodným plánem je pak možné opravy urychlit, a tím docílit mnohamiliónových úspor.  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů 2010

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 2.–3. únor 2010

Cílem kolokvia je usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti mechaniky tuhých těles. Hlavní témata kolokvia jsou tato:  »»» 

Kolokvium Dynamika strojů 2009

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 3.–4. únor 2009

Cílem kolokvia je usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti mechaniky tuhých těles. Hlavní témata kolokvia jsou tato:  »»» 

Modelování lidského hlasu, Jaromír Horáček, Jan Švec


Vesmír 12_2008_obalka.jpg

Vesmír 87, 2008/12

Využití v klinické praxi i při zpěvu
Lidský hlas je tvořen akustickým signálem vydávaným kmitajícími hlasivkami. Tento signál je při průchodu rezonančními dutinami frekvenčně modifikován (obrázek 2). Na kvalitě tvorby hlasu se tedy podílejí jak hlasivky samotné, tak rezonanční dutiny dýchacích cest (zejména část mezi hlasivkami a ústním otvorem, takzvaný vokální trakt).  »»» 

Seminář Interakce a zpětné vazby 2008

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 25. listopad 2008

Kolokvium Dynamika strojů 2008

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 5.–6. únor 2008

Pořadatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Spolupořadatelé: Český národní výbor IFToMM
Garant: Ing. Luděk Pešek, CSc.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS