Laboratoř modelování a identifikace dynamických a mechatronických systémů

Vedoucí laboratoře: Ing. Jan Kozánek, CSc.

Laboratoř modelování a identifikace dynamických a mechatronických systémů se zabývá identifikací a laděním složitých a mechatronických dynamických systémů, vývojem metod matematického a fyzikálního modelování těchto systémů a jejich optimalizací. Matematické modely jsou uvažovány jako lineární s odpovídajícími spektrálními a modálními vlastnostmi, se slabými i většími nelinearitami a s aplikacemi v dynamice strojů s důrazem na stroje rotační, s ložisky klasickými i bezdotykovými, různé fyzikální podstaty.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS