Oddělení D 4 – Rázy a vlny v tělesech

Teoretické, numerické a experimentální studium napěťových vln v pevných tělesech. Mechanické vlastnosti materiálů a nedestruktivní testování pevných těles.
 


 

Česko-izraelský seminář Dynamic Behavior of Materials

Konference - 11.–12. května 2017, Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškova 5, 182 00 Praha

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. pořádá ve dnech 11. a 12. května 2017 (klub UT) česko-izraelský seminář Dynamic Behavior of Materials. Podrobný program semináře je uveden níže.   »»» 

ČT 24, 19. 3. 2017, Unikátní ohebná sonda pro zjištění pružnosti kůže


logoct24.png

Výzkum elasticity lidské kůže je zaměřen na vývoj inovativní metody pro hodnocení změn jejich mechanických vlastností. Součástí výzkumu je vývoj měřícího systému s unikátním zatěžovacím přípravkem, který umožní provádět komplexní měření kůže. Tento systém vynalezli vědci v Ústavu termomechaniky AV ČR v Laboratoř nedestruktivního testování pod vedením Ing. Zdeňka Převorovského, CSc. Vědce zajímá pružnost kůže a její anizotropie. Anizotropie je velmi důležitá například v chirurgii. Správná volba směru chirurgického řezu zajistí rychlejší hojení rány. Kůže mění své vlastnosti věkem, hydratací, teplem, vlivem kožních nemocí anebo UV zářením.  »»» 

Workshop Materiály pro energetiku (Strategie AV21)

Konference - 6. října 2016, 10.00–15.00, Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškova 5, 182 00 Praha

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. a Ústav fyziky materiálu AV ČR, v. v. i. pořádají dne 6. října 2016 od 10.00 do 15.00 workshop Materiály pro energetiku. Workshop bude zaměřen na charakterizaci jejich mechanických vlastností včetně návrhu konstitutivních vztahů, s cílem významně zlepšit podmínky pro aplikaci metod vyvinutých pro základní výzkum v praktických úlohách energetického průmyslu. Cílem workshopu je výměna zkušeností a vědomostí mezi pracovníky akademických institucí a energetických a technologických firem.  »»» 

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (8., 10. a 12. listopadu 2016)


logo_TVT_2016.png

„Za hranice neznámého“, motto 16. ročníku Týdne vědy a techniky, zve všechny zájemce o poznání k návštěvě vědeckých pracovišť. Přijďte se i Vy seznámit s prací našich vědců, s nejmodernějšími vědeckými přístroji, výzkumnými projekty AV ČR a s nejnovějšími trendy v aplikované fyzice. Těšíme se na setkání s vámi!  »»» 

An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics

Konference - Ústav termomechaniky, AV ČR, 13.-17. června 2016

Tímto zveme studenty a mladé výzkumné a pedagogické pracovníky na letní školu zaměřenou na výpočtovou dynamiku s názvem ”An ECCOMAS Advanced Course on Computational Structural Dynamics”, kterou organizuje Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, ve dnech 13.-17. června 2016.  »»» 

Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015

Konference - Praha, 26. listopadu 2015, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Jubilejní 20. ročník semináře je uspořádán na počest 90. narozenin prof. Cyrila Höschla, DrSc.  »»» 

Fatigue behaviour of metal foam cell structures

Přednáška - 18. srpna 2015 (úterý), 10.00
Assoc. prof. dr. Matjaž Šraml, University of Maribor, Slovenia

Česká společnost pro mechaniku – odborná skupina Počítačová mechanika a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. a si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví  »»» 

Pozvánka na přednášku: Paralelní metody hraničních prvků a jejich aplikace

Přednáška - 10. března 2015 (úterý), 10:00
Doc. Ing. Dalibor Lukáš. Ph.D., Katedra aplikované matematiky, VŠB – Technická univerzita Ostrava

V přednášce představíme metodu hraničních prvků (MHP) jako alternativu k objemovým diskretizačním metodám, např. k metodě konečných prvků (MKP). MHP používáme pro řešení okrajových a počátečních úloh pro lineární parciální diferenciální rovnice s po částech konstantními koeficienty. Ze znalosti fundamentálního řešení lze úlohu formulovat pouze na hranici tělesa, což je obzvlášť výhodné v případě vnějších (neomezených) oblastí např. v úlohách akustiky a elektromagnetismu nebo tvarové optimalizaci.  »»» 

Pozvánka na přednášku Jiřího Chýly: Fakta a mýty o Higgsově bosonu

Přednáška - 25. září 2013 (středa), 10.00
Prof. Jiří Chýla, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Chcet vědět, jak vznikl pojem „spontánní narušení symetrie ve fyzice“ a co znamená pro standardní teorii elementárních částic? Přijďte na přednášku známé osobnosti v našem ústavu.  »»» 

Monitorování stavu konstrukcí v srpnovém čísle časopisu TECHMAGAZÍN


logoTECHMAGAZIN.jpg

K diagnostice konstrukčních celků v průmyslu, energetice, dopravě, ve stavebnictví, elektrotechnice i dalších oborech jsou k zajištění bezpečnosti, spolehlivosti, bezdefektnosti a správné funkce diagnostikovaných zařízení a materiálů využívány postupy a metody nedestruktivního testování a hodnocení. Více o těchto metodách vyvíjených v Ústavu termomechaniky AVČR v Laboratoři nedestruktivního testování pod vedením Ing.  »»» 

Partitioned Analysis of Fluid-Sructure Interaction Systems: Origins, Subsequent Developments, and Future Potential

Přednáška - 4. říjen 2012 (čtvrtek), 10:45
K. C. Park, Professor of Center for Aerospace Structures, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA and WCU Invited Professor, Division of Ocean Systems Engineering, School of Mechanical, Aerospace and Ocean System Engineering, AIST, Daejeon, the Republic of Korea

Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví K.C. Park, Professor of Center for Aerospace Structures, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA and WCU Invited Professor, Division of Ocean Systems Engineering, School of Mechanical, Aerospace and Ocean System Engineering, KAIST, Daejeon, the Republic of Korea.  »»» 

Probabilistic Considerations for Growth and Detection of Fatigue Cracks in Aircraft Structures

Přednáška - 4. říjen 2012 (čtvrtek), 10:00
Jan D. Achenbach, Walter P. Murphy Professor, McCormick School of Engineering and Applied Science, Northwestern University, Illinois, USA

Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Česká společnost pro mechaniku a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví Jan D. Achenbach, Walter P. Murphy Professor, McCormick School of Engineering and Applied Science, Northwestern University, Illinois, USA.  »»» 

EUROMECH Colloquium 540 - Advanced Modelling of Wave Propagation in Solids

Konference - Prague, 1.-3. říjen 2012

EUROMECH Colloquium 540 si klade za cíl uskutečnit setkání předních vědců a inženýrů se zájmem o modelování šíření vln v pevných látkách. Kolokvium se soustředí na témata týkající se lineárních a nelineárních vln v pevných látkách, na vlny typu soliton, na šíření vln v silně nehomogenních disperzních pevných látkách a mimo jiné na vlny v materiálech s mikrostrukturou.  »»» 

Nonlinear Wave Propagation for Nondestructive Testing

Přednáška - 21. září 2012, 10.00
Prof. Koen Van Den Abeele, Catholic University of Leuven, Campus Kortrijk, Belgie

Srdečně vás zveme na přednášku Prof. Koen Van Den Abeeleho z Catholic University of Leuven, Campus Kortrijk, Belgie na téma Nonlinear Wave Propagation for Nondestructive Testing.  »»» 

Energy Conservation Errors of Objective Stress Rates in ABAQUS, ANSYS, LS-DYNA: Their Magnitude and How to Correct Them

Přednáška - 27. září 2012 (čtvrtek), 10.00
Prof. Zdeněk P. Bažant, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA

Česká společnost pro mechaniku – odborná skupina Počítačová mechanika, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. a Matematický ústav UK  »»» 

Spliny a IsoGeometrická Analýza SIGA 2012

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškova 5, Praha, 8. února 2012

Čestná uznání u ceny prof. Babušky udělena R. Kolmanovi a V. Shánělovi


V roce 2011 byl uspořádán 18. ročník soutěže o Cenu profesora Babušky v oboru počítačových věd se zaměřením na počítačovou mechaniku, počítačovou analýzu a numerickou matematiku, pod záštitou České společosti pro mechaniku a Jednoty českých matematiků a fyziků.  »»» 

Zvoníčkova nadace ocenila diplomovou práci Ing. Víta Sháněla 1. místem


logoZvonickova_nadace.gif

Každým rokem pořádá Fakulta strojní ČVUT v Praze soutěž Zvoníčkovy nadace o nejlepší diplomovou práci magisterského studijního programu.  »»» 

Pohled do nitra věcí: prozkoumat, ale nerozbít..., Zdeněk Převorovský


titulka_srpen.jpg

TECHMAGAZÍN, 8/2011

Obor, který slouží k tomu, aby věci kolem nás správně fungovaly, a dokáže zjistit poruchy ještě dříve než mohou způsobit problém. V případě vlaku či jaderné elektrárny možná s katastrofickými následky. To, co pojem označovaný zkratkou NDT vlastně obnáší nám přibližuje viceprezident České společnosti pro nedestruktivní testování (ČNDT ) Ing. Zdeněk Převorovský, CSc.

Celý článek

Periodicity Effects in Linear Vibro-Acoustics

Přednáška - 9. září 2011 (pátek), 10.45–11.30
Prof. Sergey Sorokin, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Aalborg University, Denmark
Česká společnost pro mechaniku – odborná skupina Počítačová mechanika a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na přednášku s názvem Periodicity Effects in Linear Vibro-Acoustics, kterou prosloví 
 »»» 

Microtemperature as an internal variable

Přednáška - 9. září 2011 (pátek), 10.00–10.45
Dr. Arkadi Berezovski, Centre for Nonlinear Studies, Institute of Cybernetics at Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia

Česká společnost pro mechaniku – odborná skupina Počítačová mechanika a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na přednášku s názvem Microtemperature as an internal variable, kterou prosloví  »»» 

Extending the Reach of the Finite Element Method: Polyhedral Elements, Solution Remapping, and Nonconforming Embedment

Přednáška - 17. srpna 2011, 10:00
Mark M. Rashid, University of California, Davis, USA
Mark M. Rashid je profesorem na fakultě Civil and Environmental Engineering, University of California, Davis, Kalifornie, USA. Mezi jeho profesionální zájmy patří lomová mechanika, výpočetní mechanika, interakce tekuté a tuhé fáze, explozivní zatěžování, modelování materiálů, plasticita a MEMS.

Přednáška je součástí cyklu přednášek na téma výpočetní mechaniky poddajných těles konaného ve dnech 3. až 17. srpna 2011 v Ústavu termomechaniky AV ČR v. v. i.  »»» 

Cyklus přednášek věnovaných výpočetní mechanice poddajných těles


rp_4x_defm_kh_hmh-sm.gif

Česká společnost pro mechaniku – odborná skupina Počítačová mechanika a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. pořádají cyklus přednášek při příležitosti návštěvy prof. M. Rashida, University of California, Davis, USA v Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. Přednášky se konají v Ústavu termomechaniky (posluchárna B), Dolejškova 5, Praha 8 (mapa) se začátkem vždy v 10 hodin.  »»» 

Solution of contact problem of railway brake discs including low cycle fatigue analysis

Přednáška - 28. června 2011 (úterý), 10.00
Assoc. prof. dr. Matjaž Šraml, University of Maribor, Slovenia

Česká společnost pro mechaniku – odborná skupina Počítačová mechanika a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. a si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví  »»» 

XVI. International Conference on Nonlinear Elasticity of Materials

Konference - Praha, 5.–11. června 2011, Konferenční centrum, Husova 236/6

Zaměření konference:
Dynamic nonlinear elastic behaviour, non equilibrium dynamics, first observed as a curiosity In earth materials has now been observed in a great variety of solids. The primary manifestations of the behaviour are characteristic wave distortion, and slow dynamics, a recovery process to equilibrium that takes place linearly with the logarithm of time, over hours to days after a wave disturbance.  »»» 

Optimization of coded excitations with Symmetry Analysis: Formalism and applications in NDT...

Přednáška - 3. června 2011 (pátek), 10.00
Serge DOS SANTOS, Assoc. Prof. at l’ENI Val de Loire U930 « Imaging and Brain» , Université François Rabelais-INSERM-CNRS

Celý název přednášky: Optimization of coded excitations with Symmetry Analysis : Formalism and applications in NDT with perspectives in ultrasonic nonlinear imaging of bio-materials  »»» 

Deník, 12. 4. 2011, Laboratoř zjišťuje kvalitu střelbou laserového paprsku


logo_Denik.gif

Praha – Zjistit bez doteku z kostičky o rozměru několika milimetrů, zda se bude materiál hodit k výrobě vesmírných satelitů nebo na výztuž lidských cév, již dnes není záležitostí sci-fi filmů. Unikátní aparaturu, která to dokáže má totiž jako jediná v Evropě Laboratoř ultrazvukových metod v Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR.

Celý článek

Spliny a IsoGeometrická Analýza SIGA 2011

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškova 5, Praha, 9. února 2011
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku a ČVUT v Praze, Fakulta strojní pořádají dne 9. února 2011 jednodenní seminář s názvem
 »»» 

Čestné uznání u ceny prof. Babušky uděleno Jánu Kopačkovi


Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků udělily již po sedmnácté ceny a uznání za nejlepší práce z oboru počítačové mechaniky a výpočtové matematiky. Cenu, jež je určena pro studenty a mladé vědecké pracovníky, založil v roce 1994 významný český matematik prof. Ivo Babuška, který od roku 1968 působí v USA, v současné době v Institute for Computational Engineering and Sciences, University of Texas at Austin. V roce 2006 udělila AV ČR prof. Babuškovi čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis.  »»» 

Prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc. převzal Medaili Josefa Hlávky


hlavka2menu.gif

V úterý 16. 11. 2010 proběhlo na zámku v Lužanech u Přeštic slavnostní předání Cen a Medailí Josefa Hlávky a tzv. „trvalých legátů“ Josefa Hlávky. Správní rada Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových uděluje tato ocenění každoročně v předvečer státního svátku 17. listopadu.

Ceny Josefa Hlávky jsou určeny talentovaným studentům pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladým pracovníkům Akademie věd České republiky. Medaile Josefa Hlávky je pak určena pro nestory a významné osobnosti české vědy.  »»» 

Seminář Věda a technika, 17. - 28. května 2010


Ve dnech 17. - 28. května 2010 se uskutečnil na Smíchovské střední průmyslové škole Seminář Věda a technika. Seminář byl určen studentům 2. a 3. ročníků Technického lycea, kteří měli využít jeho poznatků ke zpracování svých předmaturitních projektů.  »»» 

Unified Micro-Macro-Models and Finite Element Computations of Mono- and Polycrystalline Cyclic Martensitic Phase Transformations

Přednáška - 27. května 2010 (čtvrtek), 14.00–15.00
Erwin Stein a Gautam Sagar, Institute of Mechanics and Computational Mechanics, Leibniz Universität Hannover, Německo

Zveme Vás na dvojici po sobě jdoucích přednášek:  »»» 

Research Activities at the LNEC Structures Department

Přednáška - 27. května 2010 (čtvrtek), 15:00-16:00
Rogerio Bairrao, Earthquake Engineering and Structural Dynamics Division (NESDE), Lisabon, Portugalsko

Zveme Vás na dvojici po sobě jdoucích přednášek:  »»» 

Anisotropic higher-order bounds and estimates based on crystallographic and morphological information

Přednáška - 14. října 2009 (středa), 10.00
Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Böhlke

Česká společnost pro mechaniku – odborná skupina Počítačová mechanika a Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. a  si Vás dovolují pozvat na přednášku  »»» 

Partition-Of-Unity Finite Elements For Quantum Mechanical Calculations in Condensed Matter

Přednáška - 24. září 2009 (čtvrtek), 13:30
Dr. John E. Pask, Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, Kalifornie, USA

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – Oddělení teorie kondenzovaných látek, Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. a Česká společnost pro mechaniku – odborná skupina Počítačová mechanika si Vás dovolují pozvat na přednášku  »»» 

Modelování procesu nanoindentace a mikroindentace moderních niklových superslitin pro letecké motory

Přednáška - 3. dubna 2009 (pátek), 10.00
Ing. Zbyněk Hrubý, Ústav termomechaniky AV ČR, oddělení D4 – Rázy a vlny v tělesech

Moderní letecké motory General Electrics pro v současnosti zaváděný stroj Boeing 787 Dreamliner představují se svojí vyšší efektivitou, vyšší čistotou, jednodušší konstrukcí na údržbu, montáž a demontáž špičku v daném odvětví  »»» 

Elektronická kniha Numerical Methods in Computation Mechanics


ebookNMCM.gif

Kolektiv autorů Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., Matematického ústavu Univerzity Karlovy a Ústavu technické matematiky Fakulty strojní ČVUT vydává elektronickou publikaci věnovanou Numerickým metodám v počítačové mechanice. Publikace je určena studentům, pedagogům a výzkumníkům, kteří potřebují řešit nestandardní úlohy velkého rozsahu v mechanice pevné a tekuté fáze.  »»» 

Pracovní seminář Výpočtové laboratoře D4

Přednáška - 27. listopad 2008, 11.00
Petr Pařík

V rámci pracovního semináře Výpočtové laboratoře D4 se uskuteční přednáška Petra Paříka s názvem „Nový lineářní řešič systému PMD“, ve které bude představen nový řídký řešič FESD systému konečných prvků PMD včetně přehledu metod, použití řešiče v praxi a porovnání paměťových a časových nároků se stávajícím frontálním řešičem FEFS.

Bližší informace:  Ing. Dušan Gabriel, Ph.D.

Seminář Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2008

Konference - Západočeská univerzita v Plzni, 20. listopad 2008

Jednodenní seminář Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2008 je zaměřen na nejnovější aplikace metody konečných prvků v oblasti vědecko-technických úloh, řešení průmyslo  »»» 

Mezinárodní konference Complexity of Nonlinear Waves


CNW09.jpg

Ve dnech 5.–7. října 2009 se v estonském Talinu uskuteční mezinárodní konference Complexity of Nonlinear Waves. Konferenci pořádá Centre for Nonlinear Studies (CENS) Kybernetického ústavu Technické univerzity v Talinu, se kterým má Ústav termomechaniky smlouvu o spolupráci.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS