Oddělení D 5 – Ultrazvukové metody

Laboratoř ultrazvukových metod se zabývá výzkumem v oblasti mechaniky nových materiálů. Orientuje se na využití principů fyzikální akustiky pro vyšetřování vlastností kovů, intermetalik, keramik, kompozitů a funkčních materiálů (ferroika) a též charakterizaci strukturních změn a poškození materiálů. Pro uvedený účel je rozvíjena vlastní modifikace metody resonanční ultrazvukové spektroskopie, akusto-optické metody atd.
 


 

Cena Wernera von Siemense 2016 také pro mladé vědce z Ústavu termomechaniky


werner_von_siemens.jpg

Kolektiv mladých pracovníků z Ústavu termomechaniky AV ČR a Fyzikálního ústavu AV ČR pod vedením P. Šittnera získal Cenu Wernera von Siemense 2016 pro Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Cena byla udělena za inovativní výzkum v oblasti vysokoenergetické rentgenové difrakce aplikované na technické problémy. Pomocí aplikace metody 3D rentgenové difrakce a mechanického modelování vědci pozorovali a vysvětlili mechanismus lokalizace deformace v tahově namáhaném superelastickém drátu ze slitiny s tvarovou pamětí NiTi. Metoda, která umožnila určit vnitřní napěťové a deformační pole s mikronovou přesností, se s výhodou uplatní při navrhování a vývoji technických aplikací slitin NiTi pro průmyslové využití v medicíně, robotice, leteckém a automobilovém průmyslu.  »»» 

Workshop Materiály pro energetiku (Strategie AV21)

Konference - 6. října 2016, 10.00–15.00, Ústav termomechaniky AV ČR, Dolejškova 5, 182 00 Praha

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. a Ústav fyziky materiálu AV ČR, v. v. i. pořádají dne 6. října 2016 od 10.00 do 15.00 workshop Materiály pro energetiku. Workshop bude zaměřen na charakterizaci jejich mechanických vlastností včetně návrhu konstitutivních vztahů, s cílem významně zlepšit podmínky pro aplikaci metod vyvinutých pro základní výzkum v praktických úlohách energetického průmyslu. Cílem workshopu je výměna zkušeností a vědomostí mezi pracovníky akademických institucí a energetických a technologických firem.  »»» 

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (8., 10. a 12. listopadu 2016)


logo_TVT_2016.png

„Za hranice neznámého“, motto 16. ročníku Týdne vědy a techniky, zve všechny zájemce o poznání k návštěvě vědeckých pracovišť. Přijďte se i Vy seznámit s prací našich vědců, s nejmodernějšími vědeckými přístroji, výzkumnými projekty AV ČR a s nejnovějšími trendy v aplikované fyzice. Těšíme se na setkání s vámi!  »»» 

Vědci z Ústavu termomechaniky se podíleli na výzkumu, jehož výsledky publikoval prestižní časopis Science


Tým vědců z Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu termomechaniky AV ČR nedávno výrazně přispěl k objasnění mechanizmu lokalizované deformace v tahem namáhaném drátu ze superelastické slitiny s tvarovou pamětí NiTi.  »»» 

Cena Crytur 2016 – 1. místo pro Ing. Martinu Thomasovou


Ing. Martině Thomasové z oddělení ultrazvukových metod Ústav termomechaniky byla udělena cena Crytur 2016 za diplomovou práci s názvem „Vývoj elastických konstant polykrystalů slitin s tvarovou pamětí při napěťově indukované reorientaci“ vedenou doc. Ing. Hanušem Seinerem, Ph.D.  »»» 

Workshop centra AdMat 2015

Konference - Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i., 3. prosince 2015

Ve dnech 3.-4. prosince 2015 navštíví náš ústav prof. Elisabeth Aeby-Gautierová (Institut Jean Lamour, Nancy, Francie) a prof. Benoit Appolaire (CNRS-ONERA, Chatillon-Paris, Francie), kteří se zabývají experimentální charakterizací a matematickým modelováním mikrostruktur v metastabilních titanových slitinách.  »»» 

Fraktografie a analýza poruch

Přednáška - středa, 2. prosince 2015, od 10:00
doc. Ing. Jan Siegl, CSc.

V rámci přednáškového cyklu Seminář Ústavu termomechaniky si Vás dovolujeme pozvat na přednášku doc. Ing. Jana Siegla, CSc. z Katedry materiálů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT s názvem „Fraktografie a analýza poruch“.  »»» 

Workshop projektu AdMat

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, 5. června 2014

Ve dnech 4. – 6. června 2014 navštíví Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., trojice vědeckých pracovníků z Ústavu keramiky a skel CSIC Madrid. V rámci jejich návštěvy se bude 5. června konat v zasedací místnosti B Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., jednodenní workshop skládající se ze zvaných přednášek zahraničních hostů a kratších prezentací českých skupin se zájmem o spolupráci.  »»» 

ČRo, Magazín Leonardo - Neživá příroda, 29. 1. 2014, Bezkontaktní rezonanční ultrazvuková spektroskopie


logo leonardo.jpg

Vlastnosti různých materiálů dokáží vědci z Ústavu termomechaniky AV ČR zjistit pomocí ultrazvuku. Sami vyvinuli metodu s jedinečným zařízením v Evropě pro bezdotykové vyšetřování mechanických vlastností, které jim umožňuje charakterizovat nejrůznější pevné materiály.
Magazín Leonardo - přehrát rozhovor

Český rozhlas 3 - Vltava, 14. 1. 2014, Ultrazvuk pro výzkum vlastností materiálů


logo_CRo_modre.jpg

Ultrazvuk zná asi většina z nás z ordinací lékařů jako jednu z vyšetřovacích metod. Vědcům z Ústavu termomechaniky Akademie věd však slouží i k vyšetřování vlastností různých materiálů.
Vědci z Laboratoře ultrazvukových metod vyvinuli jedinečné zařízení v Evropě pro bezdotykové vyšetřování mechanických vlastností nejrůznějších pevných materiálů pomocí metody zvané resonanční ultrazvuková spektroskopie (RUS).  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS