Oddělení D 6 – Elektrotechnika a elektrofyzika

Logo ECPETeoretický a experimentální výzkum elektromechanických konverzí; analýza, modelování a řízení elektrických pohonů, rotačních strojů a elektrických generátorů s proměnnou rychlostí pro využití obnovitelných zdrojů energie; analýza a diagnostika výkonových a řídicích obvodů pro polovodičové výkonové měniče a algoritmů jejich digitálního řízení; výzkum interakce elektronických výkonových měničů s elektrickými stroji a elektrickou sítí. Experimentální výzkum dynamiky elektrického oblouku a proudu vysoce ohřátého plynu (termického plazmatu), nestandardní numerické metody pro řešení elektromagnetických polí a algoritmy pro řešení sdružených úloh v silnoproudé elektrotechnice a elektroenergetice.
 


 

Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (8., 10. a 12. listopadu 2016)


logo_TVT_2016.png

„Za hranice neznámého“, motto 16. ročníku Týdne vědy a techniky, zve všechny zájemce o poznání k návštěvě vědeckých pracovišť. Přijďte se i Vy seznámit s prací našich vědců, s nejmodernějšími vědeckými přístroji, výzkumnými projekty AV ČR a s nejnovějšími trendy v aplikované fyzice. Těšíme se na setkání s vámi!  »»» 

Frekvenční měnič INVERT 7L W oceněn Zlatým Ampérem, Radko Semerád


AB7_8_15_obalka.jpg

Výzkumní pracovníci z Oddělení elektrotechniky a elektrofyziky Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. spolupracovali s firmou ČKD ELEKTROTECHNIKA, a. s. na vývoji nové generace vysokonapěťových měničů řady INVERT s výkonem do 12 MVA pro napětí 6kV. Sestava INVERT 7L W s unikátním kapalinovým chlazením získala na 23.  »»» 

11. symposium o elektrických strojích, pohonech a výkonové elektronice

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 9. – 11. září 2014

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. společně s Institute for Drive Systems and Power Electronics, Leibniz Universität Hannover, pořádá ve dnech 9. 9. až 11. 9. 2014 v Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. 11. symposium o elektrických strojích, pohonech a výkonové elektronice. Cílem symposia je setkání odborníků a vědeckých pracovníků z oblasti elektrických strojů, pohonů a výkonové elektroniky a podpora vzájemné výměny zkušeností a poznatků z těchto oborů.  »»» 

10. symposium o elektrických strojích, pohonech a výkonové elektronice

Konference - Hannover, 9. - 11. říjen 2012

10. symposium o elektrických strojích, pohonech a výkonové elektronice se konalo ve dnech 9. a 10. října 2012 v Hannoveru v Německu. Cílem symposia je umožnit setkávání odborníků a vědeckých pracovníků z oblasti elektrických strojů, pohonů a výkonové elektroniky a podpořit vzájemnou výměnu zkušeností a poznatků z těchto oborů. Symposium je organizováno Ústavem termomechaniky AV ČR, v.v.i. a Institut für Antriebssysteme und Leistungselektronik, Leibniz-Universität, Hannover.  »»» 

Sliding mode control for electric drives

Přednáška - 11. dubna 2012 (středa), 14.00
Prof. Sergej Ryvkin

Dovolujeme si pozvat vás na přednášku Prof. Sergeje Ryvkina, která se uskuteční ve středu 11. 4. 2012, od 14:00 v zasedací místnosti A Ústavu termomechaniky. Téma přednášky bude „Sliding mode control for electric drives“ a přednáška bude proslovena v anglickém jazyce. Prof. Ryvkin pracuje v současné době v Ústavu řídicí techniky Ruské akademie věd v Moskvě.  »»» 

Ocenění IEEE PES Chapter Outstanding Engineer Award 2011 pro prof. Viktora Valoucha


IEEE_PES.gif

Za vynikající činnost v oblasti aktivních výkonových filtrů a v průmyslových sítích a výchovu mladých elektrotechnických inženýrů bylo prof. Ing. Viktoru Valouchovi CSc. uděleno Československou sekcí společnosti IEEE Power & Energy Society (PES) ocenění PES Chapter Outstanding Engineer Award 2011.

8. symposium Elektrické stroje a pohonné systémy, výkonová elektronika a řizení pohonů

Konference - Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 30. září – 1. říjen 2008

Pořadatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Spolupořadatel: Institut für Antriebssysteme und Leistungselekronik, Leibniz-Universität Hannover
Garant: Ing. Jiří Bendl, DrSc., Dr.h.c.

European Seminar on Coupled Problems

Konference - Jetřichovice, 8.–13. červen 2008

Pořadatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Spolupořadatelé: University of Texas at El Paso, USA; International Association for Mathematics and Computers in Simulation (IMACS)
Garant: prof. Ing. Ivo Doležel, CSc


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS