Laboratoř elektrofyziky

Vedoucí: Ing. Jiří Šonský, Ph.D.

V laboratoři elektrofyziky je prováděn experimentální výzkum dynamických jevů v elektrických obloucích a ve volném proudu termického plazmatu včetně jejich vlivu na interakce s injektovanými pevnými částicemi. Při většině experimentů je termické plazma generováno elektrickým obloukem v plazmatronu. Ke sledování oblouku a proudu plazmatu na výstupu plazmatronu jsou používány optické metody zahrnující především aplikaci vysokorychlostních CCD kamer a mnohakanálových systémů pracujících s optickými vlákny a fotodiodami. Snímání z více směrů umožňuje prostorovou rekonstrukci dynamických procesů v proudu plazmatu s vysokým časovým rozlišením. Pro zpracování získaných experimentálních dat jsou využívány metody korelační analýzy, rychlé Fourierovy transformace, waveletové analýzy a výpočty korelačních dimenzí.Studium dynamických jevů v termickém plazmatu rychlou CCD kamerou

 
Příklad záznamu CCD kamery ( zpomalen 500x ) 

 

 
       
Trojrozměrná rekonstrukce proudu plazmatu a rozdílový snímek (ti - ti+1)
vytvořený pomocí inverzní Radonovy transformace ukazující koherentní struktury

 


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS