Zástupci ÚJV Řež, a. s. na návštěvě v Ústavu termomechaniky AV ČR

Dne 5. října 2018 navštívila Ústav termomechaniky AV ČR na pozvání ředitele Ing. Jiřího Pleška, CSc. návštěva ze společnosti ÚJV Řež, a.s. (Ústav jaderného výzkumu). ÚJV Řež zastupovali generální ředitel a předseda představenstva Ing. Daniel Jiřička, ředitel divize Jaderná bezpečnost a spolehlivost Ing. Jiří Duspiva, projektový manažer oddělení Bezpečnostní analýzy Ing. Pavel Král, Ph.D., specialista výzkumu a vývoje oddělení Těžké havárie a termomechanika Ing. Petr Vácha a vedoucí oddělení Vodíkové technologie Ing. Aleš Doucek.

ÚT AV ČR zastupovali vedle ředitele Ing. Jiřího Pleška, CSc. také statutární zástupce doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., zástupce pro vědu a výzkum Ing. Jaromír Horáček, DrSc., zástupce pro ekonomiku Ing. Michal Blaháček, Ph.D., předseda Rady instituce doc. Ing. Jan Červ, CSc., vedoucí nebo zástupci jednotlivých vědeckých oddělení – doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D. (oddělení dynamiky tekutin), Ing. Václav Vinš, Ph.D. (oddělení termodynamiky), Ing. Luděk Pešek, CSc. (oddělení dynamiky a vibrací), Ing. Dušan Gabriel, Ph.D. (oddělení rázů a vln v tělesech), doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D. (oddělení ultrazvukových metod) – a vedoucí útvaru pro podporu výzkumu Ing. Patrik Zima, Ph.D.

Ředitel ÚT AV ČR Ing. Jiří Plešek, CSc. představil vědecký program ÚT AV ČR a výzkumný program Účinná přeměna a skladování energie Strategie AV21, který ÚT AV ČR v rámci Akademie věd ČR koordinuje. Zástupci ÚJV Řež následně také představili vlastní výzkumný program. Z diskuse se zástupci ÚT AV ČR vyplynulo, že výzkumné programy obou institucí mají mnoho společných bodů, například v oblasti diagnostiky a studia vlastností materiálů vystavených namáhaní typickému pro jaderné provozy, ale také v oblasti vodíkových technologií. Zástupci obou stran deklarovali zájem o budoucí spolupráci a zformování pracovní skupiny, která identifikuje společné zájmové oblasti.

Zástupci ÚJV Řež navštívili několik našich laboratoří – laboratoře oddělení ultrazvukových metod, laboratoř rotační laserové vibrometrie, laboratoř elektrofyziky a laboratoř turbulentních smykových proudění. Prohlédli si experimentální vybavení a seznámili se s tématy výzkumu, např. s unikátním zkušebním kolem pro vývoj snímačů pro měření vibrací turbínových lopatek, novým principem výroby elektřiny z termického plazmatu v magnetokumulativním generátoru či s principem výroby nanoprášku aerosolovou syntézou s využitím jiskrového výboje. Prohlédli si aerodynamický tunel pro měření jevů v turbulentním proudění a přechodu do turbulence a seznámili se se speciálními anemometrickými sondami se žhaveným drátkem vyvíjenými v Ústavu termomechaniky.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS