Kolokvium Dynamika strojů 2014

Konference
Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 4. - 5. února 2014
Stránka konference: Webová stránka kolokvia (v angličtině)

Cílem kolokvia je usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti dynamiky strojů a mechanických systémů. Hlavní témata kolokvia jsou tato:

  • dynamika a vibrace mechanických systémů a tuhých látek
  • nelineární systémy – stabilita, bifurkace, chaos
  • systémy se zpětnou vazbou – aeroelasticita, mechatronické systémy
  • technologie tlumení – materiály, aktivní prvky, metody
  • identifikace, vibrodiagnostika, únava
  • moderní výpočetní mechanika a experimenty
Pořadatelé: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. a Český národní výbor IFToMM
Organizační výbor: Ing. Luděk Pešek, CSc. (předseda)
Ing. Igor Zolotarev, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc., Feng. (Česká společnost pro mechaniku)
Dr. Marek D. Kozien (Krakovská polytechnická univerzita, Polsko)
Ing. Jiří Náprstek, DrSc. (ÚTAM AV ČR)
Ing. Ladislav Půst, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc. (ZČU Plzeň)


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS