Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (8., 10. a 12. listopadu 2016)

„Za hranice neznámého“, motto 16. ročníku Týdne vědy a techniky, zve všechny zájemce o poznání k návštěvě vědeckých pracovišť. Přijďte se i Vy seznámit s prací našich vědců, s nejmodernějšími vědeckými přístroji, výzkumnými projekty AV ČR a s nejnovějšími trendy v aplikované fyzice. Těšíme se na setkání s vámi!

Rozcestník

Den otevřených dveří pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Praze 10. 11. 2016 Podrobnosti
Den otevřených dveří pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Novém Kníně 8. a 12. 11. 2016 Podrobnosti
Den otevřených dveří pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Plzni 10. 11. 2016 Podrobnosti


 

Ústav termomechaniky AV ČR, Praha

10. listopadu 2016, 9:00–18:00
Dolejškova 5, Praha 8, stanice metra C – Ládví
Kontakt: Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@it.cas.cz
 

Témata exkurzí
Hodnocení anizotropie lidské kůže s využitím ultrazvukových metod Laboratoř nedestruktivního testování
Termické plazma a jeho využití, ukázka plazmatronu Laboratoř elektrofyziky
Prohlídka nízkorychlostního aerodynamického tunelu a představení metod experimentálního vyšetřování turbulentních proudů Laboratoř turbulentních smykových proudění
Víte co je to Tip-Timing? Výzkum metod pro snímání vibrací turbínových kol Laboratoř rotační laserové vibrometrie
Bezkontaktní vyšetřování mechanických vlastností pevných látek Laboratoř ultrazvukových metod
Kapalná voda při -30 °C? Výzkum vlastností metastabilních stavů tekutin a fázových přechodů Laboratoř kinetiky fázových přechodů
Výkonová elektronika a kvalita elektrické energie Laboratoř výkonové elektroniky
Časová reverzace signálů a rekonstrukce zdrojů akustické emise Laboratoř nedestruktivního testování
Prosíme zájemce větších skupin, aby si exkurze telefonicky nebo e-mailem rezervovali předem u kontaktní osoby.

 

Nový Knín

Aerodynamická laboratoř, Nový Knín

8. listopadu 2016, 9:00–15:00 a 12. listopadu 2016, 9:00–14:00
Aerodynamické laboratoře, Jatecká 511, 262 03 Nový Knín (spojení z Prahy: busem ze Smíchovského nádraží)
Kontakt: Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@it.cas.cz
Ing. Martin Luxa, Ph.D., tel.: 266 053 352, e-mail: luxa@it.cas.cz
 

Témata exkurzí
Prohlídka vysokorychlostního aerodynamického tunelu a obslužných technologií, výzkum energetického strojírenství Laboratoř vnitřních proudění
Fyzikální modelování proudění a znečištění vzduchu v přízemní vrstvě atmosféry Laboratoř aerodynamiky životního prostředí
Pulzující proudění jako moderní možnost chlazení elektroniky. Vizualizace pulzujícího proudu vzduchu Laboratoř sdílení tepla a hmoty
Prosíme zájemce větších skupin, aby si exkurze telefonicky nebo emailem rezervovali předem u kontaktních osob.

 

Centrum diagnostiky materiálu – Plzeň

10. listopadu 2016, 9:00–15:00
Veleslavínova 11, Plzeň
Kontakt: doc. Ing. Petr Hora, CSc., tel.: 377 279 652, e-mail: hora@cdm.it.cas.cz
RNDr. Ivo Štěpánek, tel.: 377 279 648, e-mail: ivo.stepanek@volny.cz
 

Témata exkurzí
Prohlídka laboratoře pro zkoušení únavových vlastností a chováni materiálu při dlouhodobém opakovaném zatěžování
Prohlídka laboratoře pro hodnocení mechanických vlastností a chování materiálů ve velmi malých lokalitách a ukázka možnosti hodnocení lokálních mechanických a chemických vlastností různorodých materiálů s příklady jejich širokého použití
Prosíme zájemce, aby svou návštěvu ohlásili výše uvedené kontaktní osobě.


Přednáška Modelování znečištění ovzduší ve městech a v krajině


4. listopadu 2016, 13:00–14:30
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, malý sál č. 205, 2. patro
Přednášející: Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D., Daniel Vondrouš

Prednaska 1Prednaska 2

 

Výstava Aerodynamika pro světlo a teplo domovů

1. 10. 2016 až 31. 3. 2017
otevřeno denně 15:00–17:00 kromě pondělí
Místo konání: iQLANDIA, Nitranská 10, Liberec
Pořadatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., a Doosan Škoda Power s.r.o.

Vystava

 

Galerie fotografií z loňských Dnů otevřených dveří

 
 

 


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS