Dny otevřených dveří Ústavu termomechaniky AV ČR (6., 8. a 10. listopadu 2018)

Milí přátelé, příznivci vědy a techniky, zveme vás srdečně v rámci 18. ročníku Týdne vědy a techniky do Ústavu termomechaniky AV ČR na Dny otevřených dveří.

Konat se budou v prvním listopadovém týdnu. V Praze a v Plzni ve čtvrtek 8. listopadu, v Novém Kníně v úterý 6. a v sobotu 10. listopadu. Připravili jsme si pro vás prohlídku laboratoří, experimenty a zajímavá témata týkající se nejnovějších trendů aplikované fyziky. Budeme se těšit na vaši návštěvu!

Rozcestník

Den otevřených dveří pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Praze 8. 11. 2018 Podrobnosti
Den otevřených dveří pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Novém Kníně 6. a 10. 11. 2018 Podrobnosti
Den otevřených dveří pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR v Plzni 8. 11. 2018 Podrobnosti


 

Ústav termomechaniky AV ČR, Praha

8. listopadu 2018, 9:00–18:00
Dolejškova 5, Praha 8, stanice metra C – Ládví
Kontakt: Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@it.cas.cz
 

Exkurze

Ukázka elektromagnetické pseudolevitace setrvačníku pro ukládáni energie – praktická ukázka demonstračního prototypu vyvíjeného magnetického závěsu pro setrvačník Laboratoř elektrofyziky
Aerosolová syntéza kovových nanomateriálů pomocí jiskrového výboje – ukázka videozáběrů z průběhu experimentu a prezentace vytvořených nanostruktur Laboratoř elektrofyziky
Prohlídka nízkorychlostního aerodynamického tunelu a představení metod experimentálního vyšetřování turbulentních proudů Laboratoř turbulentních smykových proudění
Víte co je to Tip-Timing? Výzkum metod pro snímání vibrací turbínových kol Laboratoř rotační laserové vibrometrie
Bezkontaktní vyšetřování mechanických vlastností pevných látek Laboratoř ultrazvukových metod
Skupenské změny kapalin a plynů a jejich vlastnosti při extrémních podmínkách Laboratoř kinetiky fázových přechodů
Jak funguje elektromotor a dá se na tom ještě něco zlepšit? Laboratoř dynamiky elektrických strojů a pohonů
Víte, že geometrie budov ovlivňuje sílu větru v ulicích? Přijďte si postavit „ulici“, „městečko“ a přesvědčte se na vlastní oči. Po příchodu hledejte cedulky HRAVÉ ZKOUMÁNÍ!  
Časová reverzace signálů a rekonstrukce zdrojů akustické emise Laboratoř nedestruktivního testování
Prosíme zájemce větších skupin, aby si exkurze telefonicky nebo e-mailem rezervovali předem u kontaktní osoby.
 
 

Aerodynamická laboratoř, Nový Knín

6. listopadu 2018, 9:00–15:00 a 10. listopadu 2018, 9:00–14:00
Aerodynamické laboratoře, Jatecká 511, 262 03 Nový Knín (spojení z Prahy: busem ze Smíchovského nádraží)
Kontakt: Mgr. Marie Kajprová, tel.: 266 053 154, e-mail: kajprova@it.cas.cz
Ing. Martin Luxa, Ph.D., tel.: 266 053 352, e-mail: luxa@it.cas.cz
 

Exkurze

Prohlídka vysokorychlostního aerodynamického tunelu a obslužných technologií, výzkum energetického strojírenství Laboratoř vnitřních proudění
Fyzikální modelování proudění a znečištění vzduchu v přízemní vrstvě atmosféry Laboratoř aerodynamiky životního prostředí
Proudění vzduchu a jeho pulzace. Využití pulzací pro chlazení elektroniky. Laboratoř sdílení tepla a hmoty
Prosíme zájemce větších skupin, aby si exkurze telefonicky nebo emailem rezervovali předem u kontaktních osob.

 

Centrum diagnostiky materiálu – Plzeň

8. listopadu 2018, 9:00–15:00
Veleslavínova 11, Plzeň
Kontakt: doc. Ing. Petr Hora, CSc., tel.: 377 279 652, e-mail: hora@cdm.it.cas.cz
RNDr. Ivo Štěpánek, tel.: 377 279 648, e-mail: ivo.stepanek@volny.cz
 

Exkurze

Prohlídka laboratoře pro zkoušení únavových vlastností a chováni materiálu při dlouhodobém opakovaném zatěžování
Prohlídka laboratoře pro hodnocení mechanických vlastností a chování materiálů ve velmi malých lokalitách a ukázka možnosti hodnocení lokálních mechanických a chemických vlastností různorodých materiálů s příklady jejich širokého použití
Prosíme zájemce, aby svou návštěvu ohlásili výše uvedené kontaktní osobě.


 

Galerie fotografií ze starších ročníků Dnů otevřených dveří

 
 

 


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS