Dohoda o spolupráci mezi Polytechnickou univerzitou v Krakově a Ústavem termomechaniky AV ČR

Ve dnech 24. a 26. září 2013 byla uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci mezi Polytechnickou univerzitou v Krakově a Ústavem termomechaniky AV ČR. Za Polytechnickou univerzitu v Krakově podepsal dohodu prorektor pro výuku a zahraniční spolupráci prof. Dariusz Bogdal. Za ÚT AV ČR dohodu podepsal ředitel Ing. Jiří Plešek, CSc.

Obě strany se zavázaly k vědecké spolupráci na společných výzkumných projektech, organizaci konferencí a výměně informací a vědeckých pracovníků mezi katedrou dynamiky mechanických systémů Ústavu pro strojírenství v Krakově a Oddělením dynamiky a vibrací ÚT AV ČR. Předmětem spolupráce bude hledání nových metod snížení vibrací soustav lopatek turbin.

Více informací:
 Ing. Luděk Pešek, CSc.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS