European Seminar on Coupled Problems

Konference
Jetřichovice, 8.–13. červen 2008
Stránka konference: www.it.cas.cz/esco_2008/

Pořadatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Spolupořadatelé: University of Texas at El Paso, USA; International Association for Mathematics and Computers in Simulation (IMACS)
Garant: prof. Ing. Ivo Doležel, CSc


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS