Evoluční systémy a proudění versus numerická metoda

Přednáška
Prednášející: Mgr. Jan Pech, Ph.D.
Datum: středa 18. 10. 2017 od 10:00 hodin
Místo: Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10, zasedací místnost č. 225

Srdečně Vás zveme na přednášku Mgr. Jana Pecha, Ph.D., z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. na téma Evoluční systémy a proudění versus velmi přesná numerická metoda. Přednáška má následující osnovu:

Fyzikální zákony a modely

  • Tekutiny, kontinuum, proudění
  • Diferenciální rovnice jako výsledek fyzikální úvahy
  • Význam jednotlivých členů v diferenciálních rovnicích

Přidaná hodnota matematického pohledu

  • Vybrané aspekty diferenciálních rovnic
  • Evoluční systémy, stabilita
  • Nekonečná přesnost matematiky

Přibližné, numerické výpočty

  • Metody užívané v inženýrství
  • Představení velmi přesné výpočetní metody
  • Problémy matematické formulace odhalené při vysoké přesnosti výpočtu

Porovnání výpočtů s experimentem

  • Mantinely dané rozlišením experimentu a přesností výpočtu

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS