Grantový informační servis

Program Intellectual Property Booster


Program Intellectual Property Booster (IP Booster) funguje jako specializovaná podpora poradenství v oblasti duševního vlastnictví, kterou financuje Evropská komise. O podporu se mohou hlásit organizace, které jsou zapojeny do programu EU.

Je určen pro univerzity, výzkumné organizace a další subjekty, které se mohou hlásit o podporu až ve výši 25 000 eur na posílení komercializace výzkumných výsledků.  »»» 

Výzkumné stáže Barrande Fellowship


Francouzský institut v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spouštějí nový stipendijní program na podporu mobilit českých PhD studentů do Francie a francouzských doktorandů do Česka.

Barrande Fellowship program  »»» 

Švýcarsko-české návrhy projektů v základním výzkumu


Grantová agentura České republiky (GA ČR) spolu se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF) vyhlašují výzvu na podávání bilaterálních švýcarsko-českých projektů základního výzkumu.

  • Mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu a vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena.
  • Způsob hodnocení: Lead Agency (LA) princip, tj. návrhy projektů jsou hodnoceny pouze jednou z agentur.
     »»» 

Stáže v Japonsku (postdoktorandi)


Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoktorandy. Žádosti z ČR vyřizuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

  • Podmínky zařazení do JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard) FY2020: doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2020 (tzn. nejdříve 2. dubna 2014).
  • Délka pobytu: 12 až 24 měsíců.
  • Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně: 27.
     »»» 

Kanadské vědecké granty


V současnosti mají dvě kanadské provincie, Alberta a Québec, vytvořené programy, které umožňují spolupráci s českými společnostmi a výzkumnými subjekty – několik výzev je přitom aktuálně otevřených či budou pravděpodobně otevřeny v první polovině roku 2020.  »»» 

Veřejná soutěž v programu Prostředí pro život


Dne 27.  »»» 

Consolidator Grant 2019 od ERC pro mladé vědce


Evropská výzkumná rada (ERC) otevřela novou výzvu k podávání žádostí o ERC Consolidator granty na rok 2020 pro excelentní výzkumníky, kteří mají zájem založit vlastní výzkumnou skupinu.  »»» 

1. veřejná soutěž programu Kappa


Dne 20. listopadu 2019 vyhlásila technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s agenturou Research Council of Norway (RCN) první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA financovaného z Fondů EHP a Norska.
 »»» 

3. veřejná soutěž programu THÉTA


23. října 2019 vyhlásila Technologická agentura České republiky (TA ČR) třetí veřejnou soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.  »»» 

Oznámení termínu vyhlášení veřejné soutěže programu TREND


Technologická agentura ČR (TA ČR) připravuje již druhou veřejnou soutěž v Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 2 – Nováčci, jejíž vyhlášení se plánuje 4. prosince 2019.
 »»» 


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS