Historie

Prof. Ladislav MiškovskýÚstav byl založen v roce 1953, tehdy ještě jako Laboratoř strojnická ČSAV, z podnětu prof. Ing. Ladislava Miškovského, člena korespondenta Československé akademie věd (ČSAV). Cílem laboratoře bylo zajišťovat výzkum v technických vědách pro československý průmysl. V roce 1955 byla laboratoř přejmenována na Ústav pro výzkum strojů ČSAV. Název Ústav termomechaniky ČSAV je používán od roku 1962, kdy mu bylo prezídiem ČSAV uloženo zabývat se problematikou v oblasti mechaniky tekutin, termomechaniky a zákonitostmi kmitání složitých slabě a silně nelineárních systémů a systémů s rázy. V roce 1964 byla založena Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně (30 km od Prahy). Od roku 1986 je hlavním sídlem ústavu budova v areálu Akademie věd na Praze 8. Po rozdělení Československa a reorganizaci ČSAV doznal drobné změny v názvu, Ústav termomechaniky AV ČR, a výzkumný program byl modernizován a přizpůsoben současným potřebám vědy a techniky. V roce 2006 byl ústav sloučen s Ústavem pro elektrotechniku AV ČR, který byl založen rovněž v roce 1953.

Ústav termomechaniky ČSAV, Puškinov náměstí Praha 6
První budova Ústavu termomechaniky ČSAV na Puškinově náměstí v Praze
 
Projekt Ústav termomechaniky ČSAV Ústav termomechaniky v roce 1986
Projekt nové budovy z počátku 80. let Ústav v roce 1986
Ústav termomechaniky v roce 2009
Ústav v roce 2008 Ústav v roce 2014
Dobový snímek 1982 Dobový snímek z roku 1982
Dobový snímek z roku 1982 Dobový snímek z roku 1982
Dobový snímek z roku 1982 Dobový snímek z roku 1986
Dobový snímek z roku 1982 Dobový snímek z roku 1986

Historické i současné informační materiály ve formátu PDF:

30 let Ústavu termomechaniky ČSAV

1982

Brožura Ústav termomechaniky 1986

1986

30 let Ústavu termomechaniky ČSAV

1993

Leták Ústav termomechaniky 2008

2008

 
Leták ÚT 2014

2014

Brožura ÚT 2019

2019

 
G
M
T
Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasová funkce je omezena na 200 znaků

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS