Influence of pressure gradient on vortical structures generation in turbulent boundary layer

Přednáška
Prednášející: Prof. Witold Elsner, Technická Universita Częstochowa, Ústav tepelných strojů
Datum: 5. prosinec 2014 (pátek), 10:30-11:00
Místo: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, Praha, zasedací místnost A

Anotace: Prezentace autorů Drozdz A., Elsner W. představí nové výsledky ve výzkumu vlivu gradient tlaku na turbulentní mezní vrstvu.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS