Ing. Tomáš Grabec získal Cenu děkana FJFI - NUVIA 2017 za nejlepší diplomovou práci

Cenu děkana FJFI - NUVIA 2017 za nejlepší diplomovou práci s názvem "Charakterizace komplexních materiálových systémů pomocí povrchových akustických vln s využitím laser-ultrazvukových metod" získal Ing. Tomáš Grabec z oddělení Ultrazvukových metod. Práce vznikla pod vedením Ing. Petra Sedlák, Ph.D. ve spolupráci s Universitou Johannese Keplera v rakouském Linci.
Slavnostní předání této ceny proběhlo 20. dubna v rámci XXIV. ročníku Všejaderné fúze v Národním domě na Vinohradech. Gratulujeme !


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS