Inženýrská akademie ČR udělila ceny za nejlepší příspěvky v r. 2010 v časopise Engineering Mechanics

Nejlepší příspěvky uveřejněné v časopise Engineering Mechanics v r. 2010 ocenila Inženýrská akademie ČR 1. místem pro Ing. Petru Pořízkovou, PhD. a kol. za práci „Numerical simulation of unsteady compressible low Mach number flow in a channel“ a 2. místem pro Ing. Luďka Peška, CSc. a kol. za práci „Testing of dynamics of blade wheel with double periodicity“.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS