foto

RNDr. MgA. Jan Pech, Ph.D.

Telefon +420 266 053 132 E-mail jpech@it.cas.cz Místnost M2509 Oddělení Oddělení D 1 – Dynamika tekutin Funkce Vedoucí Laboratoře výpočetní mechaniky tekutin Odborné zaměření Numerické modelování nestabilit při obtékání zahřívaných těles, metoda spektrálních elementů
Životopis
Vzdělání
2007 Mgr. – Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice
   
Zaměstnání
2007 Ústav termomechaniky AV ČR, oddělení termodynamiky
   
Zahraniční stáže
2008-2009 National Taiwan University, Dep. Of Mechanical engineering, Taipei, Taiwan: Unsteady flow dynamics of Pulsatile Jets (6 měs.)


Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS