foto

Ing. Jaromír Horáček, DrSc.

Telefon +420 266 053 125 E-mail jaromirh@it.cas.cz Místnost M2303 Oddělení Oddělení D 3 – Dynamika a vibrace Funkce zástupce vedoucího oddělení D3; zástupce ředitele ÚT AV ČR pro vědu a výzkum Odborné zaměření aero-hydroelasticita, dynamika a stabilita mechanických systémů, interakce kmitajících těles a proudících tekutin včetně vibroakustiky, biomechanika hlasu člověka
Životopis
1970, Ing. – Katedra materiálu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT
1970-1972 – výzkumný pracovník Výzkumného a zkušební leteckého ústavu - Praha Letňany
od r. 1972 dosud – Ústav termomechaniky Akademie věd ČR,
1977, CSc. – Ústav termomechaniky ČSAV, mechanika pevných a poddajných těles a prostředí,
1990, DrSc. – ČSAV, technické vědy

Členství ve vědeckých orgánech:
  • předseda Českého národního výboru pro teorii strojů a mechanismů IFToMM
  • předseda komise Mechanika těles, konstrukcí, mechanismů a prostředí pro udělování vědeckého titulu DSc. v AV ČR
Členství v redakčních radách:
  • Strojnický časopis (Bratislava)
  • Engineering Mechanics (Brno)
  • Applied Computational Mechanics (Plzeň)
  • Mathematical Problems in Engineering (Hindawi)
Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Vybrané publikace
1. Tokuda, IT; Horacek, J; Svec, JG; Herzel, H. (2008). Bifurcations and chaos in register transitions of excised larynx experiments. Chaos 18 (1): art. no.-013102. DOI: 10.1063/1.2825295, citací: 1, IF: 2.188.

2. Sidlof, P; Svec, JG; Horacek, J; Vesely, J; Klepacek, I; Havlik, R. (2008). Geometry of human vocal folds and glottal channel for mathematical and biomechanical modeling of voice production. Journal of Biomechanics 41 (5): 985-995. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2007.12.016 citací: 0, IF: 2.897.

3. Sváček, P., Feistauer, M., Horáček, J. (2007). Numerical simulation of flow induced airfoil vibrations with large amplitudes Journal of Fluids and Structures 23 (3), pp. 391-411. citací: 3, IF: 0.821.

4. Horacek, J; Sidlof, P; Svec, JG. (2005). Numerical simulation of self-oscillations of human vocal folds with Hertz model of impact forces. Journal of Fluids and Structures 20 (6): 853-869, DOI: 10.1016/j.jfluidstructs.2005.05.003, citací: 6, IF: 0.832.

5. Svec, JG; Horacek, J; Sram, F; Vesely, J. (2000). Resonance properties of the vocal folds: In vivo laryngoscopic investigation of the externally excited laryngeal vibrations. Journal of Acoustical Society of America 108 (4): 1397-1407. citací: 11, IF: 1.366
Projekty
2016-2018 GA16-01246SPočítačové a experimentální modelování samobuzených kmitů hlasivek a vliv jejich poškození na lidský hlas
2012-2015 GAP101/12/1306Biomechanické modelování tvorby lidského hlasu - cesta k umělým hlasivkám
2011-2015 GAP101/11/0207Sdružené úlohy mechaniky tekutin a těles - nelineární aeroelasticita
2009-2010 OC09019Modelování tvorby hlasu založené na biomechanice
2008-2010 GA101/08/1155Počítačové a fyzikální modelování vibroakustických vlastností vokálního traktu člověka s ohledem na optimalizaci hlasové kvality
2006-2009 IAA200760613Počítačové modelování aeroelastických dějů při obtékání kmitajících profilů reálnou tekutinou zejména po ztrátě stability systému
2005-2007 FT-TA/026T13 - Výzkum a vývoj analytických a experimentálních metod vyšetřování dynamických a aeroelastických vlastnostíletadlových konstrukcí
2004-2006 GA106/04/1025Modelování vibroakustických systémů se zaměřením na vokální trakt člověka
2004-2007 IAA2076401Matematické modelování kmitů lidských hlasivek
2002-2004 GA101/02/0391Numerická simulace a experimentální výzkum aeroelasticity leteckých konstrukcí s uvážením velkých výchylek
1998-2003 GV106/98/K019Matematicko-fyzikální modelování vibroakustických systémů v biomechanice hlasu a sluchu se zaměřením na vývoj náhradních materiálů a protéz
Výuka
Dynamika kontinua pro 4. ročník, Katedra materiálů, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS