Veřejná výběrová řízení na pracovní pozice

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Ústavu termomechaniky AV ČR


Rada Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. (ÚT AV ČR, v. v. i.) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.  »»» 

Výběrové řízení na pozici pracovník výzkumu a vývoje


Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici pracovník výzkumu a vývoje pro oddělení D 3 – Dynamika a vibrace.  »»» 

Výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje


uzávěrka přihlášek: 18. 12. 2015

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje.  »»» 

Výběrové řízení na pozici vědecký pracovník


1. 6. 2015
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník.  »»» 

Výběrové řízení na pozici doktorand nebo věděcký pracovník


Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici doktorand nebo vědecký pracovník  »»» 

Výběrové řízení na pozici doktorand nebo věděcký pracovník


Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR, výběrové řízení na pozici doktorand nebo vědecký pracovník  »»» 

Výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje


uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2013

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje.  »»» 

Výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje


uzávěrka přihlášek: 24. 4. 2013

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje.  »»» 


Footer menu

© 2008 – 2017 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS