foto

Mgr. Radka Kellnerová, Ph.D.

Telefon +420 266 053 203 E-mail kellrad@it.cas.cz Místnost M2414 Oddělení Oddělení D 1 – Dynamika tekutin
Životopis
Vzdělání
Mgr. (2005) -  Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra meteorologie a ochrany prostředí.
Diplomová prace: Odhad rozložení koncentrací od liniového zdroje v přízemní vrstvě uvnitř městské zástavby.

Zaměstnání
1. leden 2004 →
Výzkumný pracovník - doktorand, Oddělení aerodynamiky prostředí, Ústav termomechaniky, AV ČR, v. v. i.

Zahraniční stáž
6,5 měsíce (2008 a 2009) Laboratoř enviromentálního aerodynamického tunelu, Meteorologický institut, Univerzita Hamburk, Německo.Vyhledat publikace autora v databázi AVČR (ASEP)
Projekty
2015-2017 GA15-18964SExperimentální výzkum organizovaných struktur v mezní vrstvě s vnější turbulencí
Výuka
1. leden 2005 →
Lektorka letecké meteorologie, Flying Academy, s.r.o., Praha, Česká republika

Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS