Kolokvium Dynamika strojů 2008

Konference
Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 5.–6. únor 2008
Stránka konference: www.it.cas.cz/dm08/

Pořadatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Spolupořadatelé: Český národní výbor IFToMM
Garant: Ing. Luděk Pešek, CSc.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS