Kolokvium Dynamika strojů 2012

Konference
Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 7.-8. únor 2012
Stránka konference: Webová stránka Kolokvia (v angličtině)

Cílem kolokvia je usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti dynamiky strojů a mechanických systémů. Kolokvium bude věnováno Ing. Ladislavu Půstovi, DrSc., uznávanému vědci v oboru dynamiky a vibrací mechanických syastémů, při příležitosti jeho 85. narozenin. Hlavní témata kolokvia jsou tato:

  • dynamika kontinua, rázové a nelineární jevy
  • šíření trhlin, konstitutivní modely
  • dynamika lineárních a nelineárních sys, identifikace, chaos
  • vibrace, interakce mechanických systémů s tekutinami
  • moderní výpočetní mechanika a experimenty
Pořadatelé: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. a Český národní výbor IFToMM
Organizační výbor: Ing. Luděk Pešek, CSc. (předseda)
prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc., FEng.
prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc.
Ing. Jiří Náprstek, DrSc. (ÚTAM AV ČR)
Ing. Ladislav Půst, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc. (ZČU Plzeň)


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS