Kolokvium Dynamika strojů 2013

Konference
Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, 5. - 6. únor 2013

Cílem kolokvia je usnadnit výměnu nejnovějších informací a poznatků mezi odborníky v oblasti dynamiky strojů a mechanických systémů. Kolokvium bude věnováno památce nedávno zesnulého prof. Ctirada Kratochvíla, vynikajícího výzkumníka, pedagoga, kamaráda a dlouholetého příznivce Dynamiky strojů. Hlavní témata kolokvia jsou tato:

  • dynamika kontinua, rázové a nelineární jevy
  • šíření trhlin, konstitutivní modely
  • dynamika lineárních a nelineárních sys, identifikace, chaos
  • vibrace, interakce mechanických systémů s tekutinami
  • moderní výpočetní mechanika a experimenty
Pořadatelé: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. a Český národní výbor IFToMM
Organizační výbor: Ing. Luděk Pešek, CSc. (předseda)
prof. Ing. Miroslav Balda, DrSc., FEng.
Dr. Marek S. Kozien (Polsko)
Ing. Jiří Náprstek, DrSc. (ÚTAM AV ČR)
Ing. Ladislav Půst, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Zeman, DrSc. (ZČU Plzeň)


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS