Kolokvium Dynamika tekutin 2010

Konference
ÚT Praha, 20. - 22. října 2010
Stránka konference: Kolokvium Dynamika tekutin 2010

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 20. - 22. října 2010

 

Kolokvium Dynamika tekutin 2010

Logo ÚT
CSM ERCOFTAC
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Česká společnost pro mechaniku České pilotní centrum společnosti ERCOFTAC
Cílem kolokvia je setkání domácích i zahraničních odborníků v oboru mechanika tekutin, spojené s výměnou aktuálních informací o řešených úlohách a s neformálními diskusemi. Jednacím jazykem kolokvia je angličtina.

Příspěvky by se měly věnovat převážně experimentálnímu výzkumu, numerickému modelování a teoretickým studiím laminárních, přechodových a turbulentních smykových proudění ve vnitřní i vnější aero-hydrodynamice, aerodynamice prostředí, biomechanice a v dalších přírodovědných a technických aplikacích. Vítané jsou rovněž informace o nových experimentálních a numerických metodách, experimentálních zařízeních a aparaturách pro výzkum v mechanice tekutin.

Sborník rozšířených abstraktů
 

ANTOŠ P. MAZUR O. URUBA V.
Measurement of Directional Characteristics of Three Type of Two-Sensor Anemometry Probes

FIALKA M. CHARVÁTOVÁ H. FOJTŮ J.
Software Solution of a Washing Process Mathematic Model by Mathematica System

FUKA V. BRECHLER J.
LES of Stratified Boundary Layer

HLADÍK O. JONÁŠ P. MAZUR O. URUBA V.
Distribution of Intermittency Factor on Rought Wall Boundary Layer

JONÁŠ P.
Determination of the Fundamental Rough Wall Turbulent Boundary Layer Characteristics

KNOTEK S. JÍCHA M.
Introduction to Liquid Wall Film Instability

KREJČÍ V. KOŠNER J.
Radial Jet Interaction with Parallel Wall – Effects of Turbulence Model

LA MANTIA M. ROTTER M. ŠEBEK J. SKRBEK L.
Design and Implementation of an Experimental Apparatus for the Visualisation of Liquid Helium Flows

LUKERCHENKO N. KEITA I. KVURT Y. MILES J.
Experimental Evaluation of the Drag Torque, Drag Force and Magnus Force Acting on a Rotating Prolate Spheroid

PRAŽÁK J. BISKUP B. ŠÍR M.
Experimental Study Concerning Stimulated Outflow from Porous Structure

SLÁDEK I. KOZEL K. JAŇOUR Z.
On the Validation Study Devoted to Stratified Atmospheric Flow over an Isolated Hill

SOUČKOVÁ N. KUKLOVÁ J. POPELKA L. MATĚJKA M.
Infrared Thermography as a Visualization Tool of Flow Control by Vortex Generators

TESAŘ V. KORDÍK J.
Turbulence Spectra Evaluation Using a Similarity Model

TESAŘ V. URUBA V. NĚNIČKA V.
PIV Investigations of an Excited Air Jet

URUBA V. OBERLEITHNER K. SIEBER M. HLADÍK O.
Spatio-Temporal Analysis of Swirling Jets Undergoing Vortex Breakdown

VARNHORN W.
Non-Steady Stokes Flow and Finite Differences

VELAZQUEZ L. NOŽIČKA J. KULHÁNEK R.
Experimental Flow Visualization along Two-Dimensional Airfoils for an Unmanned Aerial Vehicle

VÍTEK O. MAREŠ B. MACEK J.
Application of LES Turbulence Model to Motored 4-Stroke Internal Combustion Engine

VOLAVÝ J. FORMAN M. JÍCHA M.
New Inlet Boundary Condition Treatment for Large Eddy Simulation

Další informace: RNDr. Pavel Jonáš, DrSc.,Doc. Ing. Václav Uruba, CSc.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS