Kolokvium Dynamika tekutin 2011

Konference
Ústav termomechaniky AV ČR v. v. i., posluchárna B, 19. – 21. října 2011
Stránka konference: Webová stránka Kolokvia

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 19. - 21. října 2011

 

Kolokvium Dynamika tekutin 2011

Logo ÚT
CSM ERCOFTAC
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Česká společnost pro mechaniku České pilotní centrum společnosti ERCOFTAC

Cílem kolokvia je setkání domácích i zahraničních odborníků v oboru mechanika tekutin, spojené s výměnou aktuálních informací o řešených úlohách a s neformálními diskusemi. Jednacím jazykem kolokvia je angličtina.

Příspěvky by se měly věnovat převážně experimentálnímu výzkumu, numerickému modelování a teoretickým studiím laminárních, přechodových a turbulentních smykových proudění ve vnitřní i vnější aero-hydrodynamice, aerodynamice prostředí, biomechanice a v dalších přírodovědných a technických aplikacích. Vítané jsou rovněž informace o nových experimentálních a numerických metodách, experimentálních zařízeních a aparaturách pro výzkum v mechanice tekutin.

Úvodní přednášky

Jonáš P.
A Note on History of Organizing Fluid Dynamics Colloquia in the IT CAS CR

Baumert H. Z.
Universal Constants and Equations of Turbulent Motion


Ostatní příspěvky

Abu Darag S. Uruba V. Horák V.
An Evaluation of Novel Integral Scheme for Calculations of Transitional Boundary Layers

Antoš P. Mazur O.
Development of Two-Sensor Hot-Wire Probes for Measurement of the Velocity and the Temperature

Bodnár T. Pirkl L.
A Remark on the Deviatoric Decomposition of Oldroyd Type Models

Ducomet B. Nečasová Š.
On the Motion of Rigid Bodies in an Incompressible or Compressible Viscous Fluid under the Action of Gravitational Forces

Hladík O. Jonáš P. Mazur O. Uruba V.
Preliminary Results on Transitional Intermittency in the Zero Pressure Gradient Boundary Layers

Hyhlík T.
CFD Computation of Natural Draft Cooling Tower Flow

Jirk A. Brechler J.
Numerical Simulations with the Usage of High Order Accuracy Methods

Kellnerová R. Kukačka L. Jurčáková K. Uruba V. Jaňour Z.
POD Analysis of Turbulent Flow and its Physical Meaning

Keslerová R. Kozel K.
Numerical Modelling of Viscous and Viscoelastic Fluids Flow

Kharlamov A. Filip P.
Motion of Multiple Cylinders in Potential Flow of Ideal Fluid

Medková D.
Neumann Problem for the Stokes System

Něnička V. Tesař V. Šonský J.
Methods of Identification of Coupled Vortex Structures in Motion

Nosek Š. Jaňour Z. Jurčáková K. Kellnerová R. Kukačka L.
Dispersion over Open-Cut Coal Mine-Wind Tunnel Modelling Strategy

Pick P.
Calibration of A Five Hole Probe and Calibration Data Processing

Pražák J.
Micromodels of Porous Structures

Procházka P. Uruba V.
Identification of Vortex Structures in Dynamicstudio Software

Sieber M. Oberleithner K. Nayeri C. N. Paschereit C. O.
Model Design and Calibration for Closed-Loop Control of Swirling Jet Instabilities

Skála V. Matějka M.
Vliv syntetizovaného paprsku na obtékání aerodynamické překážky

Sokołowski J. Stebel J.
Shape sensitivity analysis of time-dependent flows of incompressible non-Newtonian fluids

Součková N. Šimurda D. Uruba V.
An Examination of Flow Behaviour Downstream of Vortex Generators at Zero Pressure Gradient by Numerical Simulation

Šimonek J. Kozel K. Jaňour Z.
Numerical Simulation of 3D Stratified Flow in ABL

Šonský J.
Velocimetry and Acclerometry in Highly Luminous Plasma Jet

Uruba V. Hladík O. Jonáš P.
Dynamics of Secondary Flow in Rectangular Channel

Varnhorn W.
A Maximum Modulus Estimate for the Stokes Equations

Další informace: RNDr. Pavel Jonáš, DrSc.,Doc. Ing. Václav Uruba, CSc.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS