Kolokvium Dynamika tekutin 2012

Konference
October 24 – 26, 2012, Institute of Thermomechanics ASCR, Prague
Stránka konference: FLUID DYNAMICS 2012

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 24. - 29. října 2012

 

Kolokvium Dynamika tekutin 2012

Logo ÚT
CSM ERCOFTAC
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Česká společnost pro mechaniku České pilotní centrum společnosti ERCOFTAC

Cílem kolokvia je setkání domácích i zahraničních odborníků v oboru mechanika tekutin, spojené s výměnou aktuálních informací o řešených úlohách a s neformálními diskusemi. Jednacím jazykem kolokvia je angličtina.

Příspěvky by se měly věnovat převážně experimentálnímu výzkumu, numerickému modelování a teoretickým studiím laminárních, přechodových a turbulentních smykových proudění ve vnitřní i vnější aero-hydrodynamice, aerodynamice prostředí, biomechanice a v dalších přírodovědných a technických aplikacích. Vítané jsou rovněž informace o nových experimentálních a numerických metodách, experimentálních zařízeních a aparaturách pro výzkum v mechanice tekutin.

Konferenční příspěvky ke stažení:
BODNÁR T. BENEŠ L. KOZEL K.: On a Comparison of Numerical Simulations of Atmospheric Flow Over Complex Terrain
BUTTERWECK M. P. POZORSKI J.: Inverse Method for Incompressible Viscous Flow in Stream-Function Coordinates
FRIEDMANN E.: Mathematical Methods for Flow Control
HLADÍK O. JONÁŠ P. MAZUR O. URUBA V.: On Some Features of Wall Friction During By-Pass Transition
CHALOUPECKÁ H. JURČÁKOVÁ K. KELLNEROVÁ R. KUKAČKA L. JAŇOUR Z.: Wind Tunnel Study of Dispersion in Different Urban Area Configurations
JONÁŠ P.: Remarks about the Control of the Grid Generated Turbulence Decay
KHARLAMOVA I. VLASÁK P.: Numerical Model of Saltation in Open Channel with Rough Bed
KOŽÍŠEK M. FÜRST J.: Implementation of Pressure-Correction Algorithm with AUSM into OpenFOAM
KUČERA P. PÍŠOVÁ J.: Solutions of Navier-Stokes Equations with Non-Dirichlet Boundary Conditions
RUSANOV A. LAMPART P. GŁUCH J. BYKUĆ S. SZYMANIAK M. STĘPNIAK D.: Description of ORC Microturbine Flow
PECH J.: Computation of Flow Around Heated Cylinder
PRAŽÁK J.: 3D Micromodels of Porous Structures
PROCHÁZKA P. URUBA V.: On the Spatial Development of a Wall Jet Generated by DBD Actuator
ROZEHNAL D.: A New Low-Speed Circular Wind Tunnel
TESAŘ V.: Microbubble Generation by Fluidics. Part I: Development of the Oscillator
TESAŘ V.: Microbubble Generation by Fluidics. Part II: Bubble Formation Mechanism
URUBA V.: On Structure of Recirculation Zone Behind Backward-Facing Step in a Narrow Channel
ŻABSKI J.: Small Disturbance Waves in Boundary Layer Induced by Oncoming Waves


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS