Kolokvium Dynamika tekutin 2013

Konference
23. – 25. říjen 2013, Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.
Stránka konference: Fluid Dynamics 2013

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 23. - 25. října 2013

 

Kolokvium Dynamika tekutin 2013

Logo ÚT
CSM ERCOFTAC
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Česká společnost pro mechaniku České pilotní centrum společnosti ERCOFTAC

Cílem kolokvia je setkání domácích i zahraničních odborníků v oboru mechanika tekutin, spojené s výměnou aktuálních informací o řešených úlohách a s neformálními diskusemi. Jednacím jazykem kolokvia je angličtina.

Příspěvky by se měly věnovat převážně experimentálnímu výzkumu, numerickému modelování a teoretickým studiím laminárních, přechodových a turbulentních smykových proudění ve vnitřní i vnější aero-hydrodynamice, aerodynamice prostředí, biomechanice a v dalších přírodovědných a technických aplikacích. Vítané jsou rovněž informace o nových experimentálních a numerických metodách, experimentálních zařízeních a aparaturách pro výzkum v mechanice tekutin.

Příspěvky ke stažení


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS