Kolokvium Dynamika tekutin 2014

Konference
22. – 24. říjen 2014, Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.
Stránka konference: Fluid Dynamics 2014

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 22. - 24. října 2014

 

Kolokvium Dynamika tekutin 2014

Logo ÚT
CSM ERCOFTAC
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Česká společnost pro mechaniku České pilotní centrum společnosti ERCOFTAC

Cílem kolokvia je setkání domácích i zahraničních odborníků v oboru mechanika tekutin, spojené s výměnou aktuálních informací o řešených úlohách a s neformálními diskusemi. Jednacím jazykem kolokvia je angličtina.

Příspěvky by se měly věnovat převážně experimentálnímu výzkumu, numerickému modelování a teoretickým studiím laminárních, přechodových a turbulentních smykových proudění ve vnitřní i vnější aero-hydrodynamice, aerodynamice prostředí, biomechanice a v dalších přírodovědných a technických aplikacích. Vítané jsou rovněž informace o nových experimentálních a numerických metodách, experimentálních zařízeních a aparaturách pro výzkum v mechanice tekutin.

Více informací naleznete na webu kolokvia.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS