Kolokvium Dynamika tekutin 2015

Konference
21.–23. říjen 2015, Ústav termomechaniky AVČR, v. v. i.
Stránka konference: Fluid Dynamics 2015

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze, Česká společnost pro mechaniku, Mezinárodní společnost pro aplikovanou matematiku a mechaniku (GAMM) a České pilotní centrum ERCOFTAC pořádají ve dnech 21.-23. října 2015

 

Kolokvium Dynamika tekutin 2015

Logo ÚT
CSM  GAMM ERCOFTAC
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Česká společnost pro mechaniku Mezinárodní společnost pro aplikovanou matematiku a mechaniku České pilotní centrum společnosti ERCOFTAC

Cílem kolokvia je setkání domácích i zahraničních odborníků v oboru mechanika tekutin, spojené s výměnou aktuálních informací o řešených úlohách a s neformálními diskusemi. Jednacím jazykem kolokvia je angličtina.

Příspěvky by se měly věnovat převážně experimentálnímu výzkumu, numerickému modelování a teoretickým studiím laminárních, přechodových a turbulentních smykových proudění ve vnitřní i vnější aero-hydrodynamice, aerodynamice prostředí, biomechanice a v dalších přírodovědných a technických aplikacích. Vítané jsou rovněž informace o nových experimentálních a numerických metodách, experimentálních zařízeních a aparaturách pro výzkum v mechanice tekutin.

Více informací naleznete na webu kolokvia.


Footer menu

© 2008 – 2018 Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.     Facebook  YouTube  RSS